Úplná pravidla soutěže „Testuj Pure Q9 a vyhraj“

Níže uvedený text představuje úplná pravidla soutěže „Testuj Pure Q9 a vyhraj“ na sociální síti Facebook (dále pouze „soutěž“). Jedná se o jediný text, který úplně a závazně upravuje pravidla soutěže.

 1. Organizátor soutěže

Organizátorem soutěže je společnost doblogoo s.r.o., sídlem: Radhošťská 1942/2, Praha – Žižkov, 130 00, Česká republika, IČ: 04564782, DIČ: CZ04564782, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C249843 (dále jen „organizátor“).

 1. Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže je společnost ELECTROLUX, s.r.o., sídlem Budějovická 778/3, 140 21 Praha 4, IČ 18631975, DIČ CZ18631975, Česká republika, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2461 (dále jen „pořadatel“). Pořadatelem ani organizátorem není provozovatel elektronické sociální sítě Facebook (dále jen „síť Facebook“).

 1. Doba a místo konání soutěže

Soutěž proběhne v období od 2. 11. 2020 do 7. 12. 2020, (dále jen „doba konání soutěže“) na internetu a dále na území České republiky v místech v pravidlech uvedených.

 1. Soutěžící

Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území hlavního města České republiky – Prahy, která splní stanovená pravidla soutěže. Pro účastníky soutěže – platí (mimo jiné) následující pravidla:

4.1. Podmínkou účasti v soutěži je být k okamžiku, kdy se zájemce o účast v soutěži chce soutěže zúčastnit, již zaregistrován jako uživatel na síti Facebook.

4.2. Každý soutěžící musí být kdykoliv schopen prokázat autenticitu svého facebookového profilu.

 1. 3. Každý soutěžící může být na testování vysavače vybrán pouze jednou. Soutěžící, kteří na testování nebyli vybráni, se do soutěže mohou zapojit opakovaně.

Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k organizátorovi, pořadateli či k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže a osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých.

Fotografie, texty, kresby, videa nebo jiné výtvory a sdělení, která soutěžící uveřejní v rámci soutěže, zejm. vloží na facebookovou stránku Electrolux CZ (dále společně jen „vložený materiál“) nesmí odporovat právním předpisům České republiky, nesmí ohrožovat mravní výchovu dětí a mládeže a musí být etické (zejména nesmí obsahovat pornografii, násilí, vulgaritu, rasovou nesnášenlivost apod.).

Soutěžící vstupem do soutěže publikací fotografie nebo videa spolu s níže uvedenými náležitostmi potvrzuje, že:

- je výhradním autorem veškerého vloženého materiálu, nebo že má řádný souhlas (spolu)autorů vloženého materiálu;

- má řádné souhlasy od všech osob zachycených na vloženém materiálu;

- má řádné souhlasy vlastníků jakýchkoliv věcí, ochranných známek, obchodních označení a jiných podobných nehmotných statků zachycených na vloženém materiálu, to vše k užití vloženého materiálu v soutěži v souladu s těmito pravidly a s pravidly sítě Facebook.

Osoba, která nesplní kteroukoliv z podmínek účasti uvedenou v těchto pravidlech, se nemůže soutěže účastnit, a pokud se soutěže účastní, nemá nárok na výhru a může být kdykoliv ze soutěže bez náhrady vyloučena.

 1. Mechanismus soutěže

V termínu od 2. 11. 2020 do 7. 12. 2020 má každý uživatel na Facebooku splňující výše zmíněná kritéria možnost zúčastnit se soutěže.

Soutěž je rozdělena na 3 kola. Každý soutěžící může být na testování vysavače vybrán pouze jednou. Soutěžící, kteří na testování nebyli vybráni, se do soutěže mohou zapojit opakovaně. 

 

Dohromady ze všech 3 kol soutěže bude vybrán pouze 1 celkový vítěz, který získá vysavač Pure Q9 (model PQ91-40GG). Všichni testující získávají možnost zakoupit vysavač Pure Q9 (model PQ91-40GG) se slevou 40 % z katalogové ceny spotřebiče bez DPH. Informace o výhře i slevě dostanou testující e-mailem po vyhlášení celkového vítěze.

 

Každé kolo soutěže je rozdělené na 4 fáze:

 

Na postup do 4. fáze každého kola musí účastník splnit všechny podmínky v níže uvedených termínech. V opačném případě bude ze soutěže vyloučený. Detailní popis mechanismu soutěže v jednotlivých fázích soutěžního kola:

 

 1. 1. Fáze 1:

Soutěžící musí vložit svůj soutěžní komentář pod soutěžní příspěvek na facebookové stránce Electrolux CZ, které zde bude publikovány v období této soutěže, tj. od 2. 11. 2020 do 7. 12. 2020.

Soutěžící formou komentáře vyjádří svůj názor na otázky v soutěžních příspěvcích, které znějí takto:

 1. 📣 Soutěžíme v Praze o vysavač Pure Q9: 1. KOLO ze 3 👇 Do zítřejší půlnoci vložte do komentářů svou odpověď na otázku: Kolik litrů má prachová nádoba vysavače Pure Q9? Ze všech správných odpovědí vybereme 6 šťastlivců, kteří budou moci vysavač Pure Q9 testovat u sebe doma, a mít tak šanci stát se 7. 12. absolutním vítězem soutěže a získat tento vysavač navždy a zdarma! Nápovědu hledejte na našem webu, hodně štěstí! 🤞 Úplné znění pravidel soutěže naleznete na (link).

 

Soutěž | Testování PURE Q9

První kolo

 

 1. 📣 Soutěžíme v Praze o vysavač Pure Q9: 2. KOLO ze 3 👇 Příštích 24 hodin čekáme v komentářích na správnou odpověď na otázku: Jak se jmenuje technologie vysavače Pure Q9, která umožňuje pouhým sešlápnutím pedálu odstranit vlasy a vlákna z kartáčového válečku? Opět vybereme dalších 6, kteří mohou otestovat Pure Q9 u sebe doma, a mít tak šanci stát se 7. 12. absolutním vítězem soutěže a získat tento vysavač zdarma! Nápovědu hledejte na našem webu, hodně štěstí! 🤞 Úplné znění pravidel soutěže naleznete na (link).

 

Soutěž | Testování PURE Q9

Druhé kolo

 

 1. 📣 Soutěžíme v Praze o vysavač Pure Q9: 3. KOLO ze 3 👇 Naposledy máte 24 hodin na přidání správné odpovědi do komentářů. Závěrečná otázka zní: Kolik váží vysavač Pure Q9? I tentokrát vybereme 6 z vás, kteří budou moci vysavač Pure Q9 testovat u sebe doma, a mít tak šanci stát se 7. 12. absolutním vítězem soutěže a získat tento vysavač zdarma! Nápovědu hledejte na našem webu a přejeme hodně štěstí! 🤞 Úplné znění pravidel soutěže naleznete (link).

 

Soutěž | Testování PURE Q9

Třetí kolo

Soutěžní komentář bude možné vkládat pod soutěžní příspěvek do dat uvedených níže:

 1. Soutěžní příspěvek – komentáře možné vkládat do 5. 11. 2020 23:59
 2. Soutěžní příspěvek – komentáře možné vkládat do 12. 11. 2020 23:59
 3. Soutěžní příspěvek – komentáře možné vkládat do 19. 11. 2020 23:59

 

Soutěžní komentáře vložené po těchto datech a časech nebudou zařazeny do soutěže.

Každý soutěžící může publikovat pouze 1 soutěžní komentář pod daný soutěžní příspěvek a soutěžní komentář musí být veřejný. Podmínkou zařazení do soutěže mimo jiné je, že soutěžní komentář musí obsahovat náležitosti stanovené v pravidlech soutěže, tj. soutěžní komentář musí správně odpovídat na danou soutěžní otázku.

Ze správných odpovědí bude v každém kole soutěže vybráno 6 soutěžících, kteří budou zahrnuti do testování (dále jen „testující“). Testující budou vyzváni prostřednictvím soukromé zprávy na Facebooku o zaslání svého jména, příjmení, telefonního čísla, e-mailové adresy a doručovací adresy pro doručení spotřebiče. Pokud vybraný testující nedoručí kontaktní informace do termínu a podle pokynů stanovených ve výzvě, ztrácí nárok na účast v testování i zařazení do výběru o celkového vítěze a možnost účasti na testování bude nabídnuta jinému soutěžícímu.

 

Testující následně osloví organizátor soutěže, který bude zabezpečovat rozvoz a vyzvednutí vysavačů. Mezi organizátorem a testujícím musí dojít k dohodě ohledně termínu doručení a následného vyzvednutí vysavače na adrese uvedené v komunikaci prostřednictvím soukromé zprávy na Facebooku.

 

Účastí v soutěži soutěžící vyjadřuje svůj výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů, jehož znění je uvedeno v části 8 těchto pravidel soutěže.

 

Soutěžící se zavazuje, že bude k dispozici a zastihnutelný na uvedené adrese v daných termínech pro každé kolo.

 

 1. 2. Fáze 2:

Doručení vysavače Pure Q9 testujícímu zajistí kurýr vždy ve čtvrtek v týdni následujícím od uveřejnění daného soutěžního postu na Facebookové stránce Electrolux CZ.

 

Vybraní testující mají 5 dní na otestování vysavače a postupnou přípravu recenze. Testující spolu se spotřebičem také obdrží manuál s podrobnostmi o produktu a uveřejněním recenze. Testující je povinen testovat spotřebič a jeho funkce po dobu 5 dní a po ukončení testování jej odevzdat nazpět organizátorovi. Vrácení otestovaného spotřebiče do rukou kurýra proběhne vždy v úterý ⃰ (tj. nejbližší následující úterý od převzetí spotřebiče za účely testování).

 

⃰ Výjimkou je 2. soutěžní kolo, u kterého vrácení vysavače proběhne již v pondělí 16. 11. 2020

 

 1. 3. Fáze: 3:

Do 2 pracovních dní od odevzdání vysavače zpět organizátorovi musí testující splnit následující, aby byl zařazený do výběru o celkového vítěze:

 

 1. 4. Fáze 4:

Po ukončení 3. kola testování bude ze všech zaslaných recenzí a informací vybraný celkový vítěz.

 

 

 1. Výhry v soutěži a jejich oznámení

O výběru testujících a celkového vítěze rozhodne odborná porota na základě subjektivního hodnocení. Hodnocení poroty proběhne v době od 3. 12. 2020 do 6. 12. 2020. Porota bude soutěžní příspěvky hodnotit na základě těchto kategorií:

 1. Splnění zadání a podmínek všech fází soutěže
 2. Preciznost a originalita při testování
 3. Kreativita a preciznost zpracování recenze testovaného vysavače Pure Q9

 

Na základě subjektivního hodnocení ve výše uvedených kategoriích porota určí 1 celkového vítěze.

 

Vyhlášení celkového vítěze proběhne 7. 12. 2020 na Facebookovém profilu Electrolux CZ.

6.1. Stanovená odměna pro výherce:

Jeden celkový vítěz ze všech testujících obdrží hlavní výhru - Akumulátorový vysavač Pure Q9, Model: PQ91-40GG.

Jméno celkového vítěze bude oznámeno v příspěvku na facebookové stránce Electrolux CZ. Celkový výherce zároveň obdrží e-mail, ve kterém bude vyzván k potvrzení kontaktních údajů pro doručení výhry. Pokud vítěz nepotvrdí kontaktní informace podle pokynů ve výzvě do 14. 12. 2020, ztrácí na výhru nárok a výhra propadá ve prospěch pořadatele.

 

Ostatní testující získají 40% slevu z katalogové ceny bez DPH na vysavač Pure Q9 (model PQ91-40GG), která je platná do 31. 1. 2021.

Informace o slevě bude testujícím sdělena po vyhlášení celkového vítěze prostřednictvím e-mailu uvedeným v soukromé zprávě na Facebooku při specifikaci kontaktních údajů.

Nárok na výhru ztrácí soutěžící, který nesplní některou z podmínek účasti v soutěži nebo neprokáže její splnění, a dále soutěžící, který jinak jedná v rozporu s těmito pravidly, nebo který je ze soutěže vyloučen. V případě, že vyloučenému účastníku soutěže již byla předána výhra, je povinen ji vrátit, a není-li to možné, uhradit pořadateli hodnotu výhry v penězích; tím není dotčena odpovědnost účastníka soutěže k náhradě újmy, včetně nehmotné, pořadateli, organizátorovi anebo třetím osobám. Na výhry nevzniká právní nárok a není možné je směnit za hotovost ani místo nich požadovat jiné plnění.

 1. Předání výher

Výherci bude výhra zaslána na jím uvedenou adresu kurýrem či poštou. Výhra soutěžícího, kterou z důvodů spočívajících nikoli na straně pořadatele nebo organizátora nebude možno soutěžícímu doručit, propadá ve prospěch pořadatele.

 1. Autorská práva, zpracování osobních údajů a schválení pravidel

Vstupem do soutěže vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly soutěže.

Soutěžící poskytuje vstupem do soutěže pořadateli a organizátoru bezplatně výhradní oprávnění k výkonu práva užít vložený materiál ke všem způsobům užití uvedeným v zákoně č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve platném znění (rozmnožování, rozšiřování, sdělování veřejnosti internetem, tiskem, audiovizuálně, zvukově, obrazově apod.) v rozsahu časově, územně a množstevně neomezeném, v tištěné, elektronické nebo jiné podobě, v souvislosti se soutěží nebo k jiným marketingovým účelům organizátora a/nebo pořadatele soutěže.

Soutěžící se zavazuje odškodnit pořadatele nebo organizátora v případě jakékoliv újmy, i nehmotné, jim způsobené v důsledku umístění vloženého materiálu v rozporu s těmito pravidly nebo s pravidly sítě Facebook.

Pořadatel soutěže bude v pozici správce osobních údajů zpracovávat, ať již manuálně či elektronicky, a uchovávat osobní údaje týkající se soutěžících v rozsahu:

Osobní údaje ve výše vymezeném rozsahu bude pořadatel zpracovávat za účelem identifikace účastníků soutěže. Právním důvodem zpracování je oprávněný zájem pořadatele a organizátora na řádném průběhu soutěže, výkon práv a plnění povinností souvisejících se soutěží, a výkon zákonných povinností v souvislosti s uchováváním účetních a daňových dokladů; tyto údaje budou pořadatelem zpracovávány po dobu 6 let nebo po dobu delší, pokud tak vyžaduje zákon.

Osobní údaje v rozsahu obrazový, zvukový nebo obrazově-zvukový záznam výherce nebo jeho projevů osobní povahy, jméno a příjmení výherce, text recenze s uvedením jména autora a komentář na sociální síti Facebook spojený s osobou soutěžícího budou pořadatelem zpracovávány také za účelem zveřejnění ve sdělovacích prostředcích, v propagačních materiálech a prostředcích pořadatele, na internetových stránkách pořadatele a sociální síti Facebook, ev. Instagram nebo YouTube. Právním důvodem zpracování je oprávněný zájem pořadatele na zveřejnění výsledku soutěže; tyto údaje budou pořadatelem zpracovávány po dobu neurčitou, nejdéle však do naplnění účelu zpracování.

 

Pořadatel je oprávněn při splnění povinností vyplývajících z příslušného právního předpisu o ochraně osobních údajů, v platném znění, předávat osobní údaje svým zpracovatelům a poskytovatelům služeb, přičemž takovým zpracovatelem je organizátor a další osoby, jejichž seznam je dostupný u pořadatele. Pořadatel může předávat osobní údaje zpracovatelům v rámci Evropské unie, avšak nezamýšlí předávat osobní údaje do třetích zemí, které nezaručují úroveň ochrany osobních údajů přiměřenou podmínkám platným v Evropské unii.

V souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů mají soutěžící právo:

 1. požadovat na pořadateli přístup k osobním údajům a jejich případnou opravu či výmaz,
 2. kdykoli požadovat informace týkající se zpracování osobních údajů v zákonném rozsahu,
 1. nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro soutěžící mělo právní účinky nebo by se soutěžících obdobným způsobem významně dotýkalo,
 2. obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů s jakoukoli žádostí nebo stížností.

V případě jakéhokoliv dotazu ohledně zpracování osobních údajů je možné kontaktovat pořadatele na e-mailové adrese privacy@electrolux.com.

 1. Termíny (rok 2020)

Pondělí 2. 11.          Publikace informačního postu

 

Středa 4. 11.             1. soutěžní post

(zapojení do 1. kola soutěže možné do čtvrtka 5. 11. 23:59)

Pátek 6. 11.              Kontaktování 1. skupiny vybraných testujících prostřednictvím soukromé zprávy na Facebooku

Pondělí 9. 11.          Kontaktování 1. skupiny vybraných testujících telefonicky

a dohodnutí konkrétního času závozu a vyzvednutí vysavače

(závoz 12. 11.)

 1. 11. – 16. 11. Testování vysavače

Pondělí 16. 11.        Vyzvednutí vysavačů od testujících

 1. 11. – 18. 11. Dodání recenzí od 1. skupiny testujících

 

 

Středa 11. 11.          2. soutěžní post

(zapojení do 1. kola soutěže možné do čtvrtka 12. 11. 23:59)

Pátek 13. 11.            Kontaktování 2. skupiny vybraných testujících na FB

Pondělí 16. 11.        Kontaktování 2. skupiny vybraných testujících telefonicky

a dohodnutí konkrétního času závozu a vyzvednutí vysavače

(závoz 19. 11.)

 1. 11. - 24. 11. Testování vysavače

Úterý 24. 11.            Vyzvednutí vysavačů od testujících

 1. 11. – 26. 11. Dodání recenzí od 2. skupiny testujících

 

 

Středa 18. 11.          3. soutěžní post

(zapojení do 1. kola soutěže možné do čtvrtka 19. 11. 23:59)

Pátek 20. 11.            Kontaktování 3. skupiny vybraných testujících na FB

Pondělí 23. 11.        Kontaktování 3. skupiny vybraných testujících telefonicky

a dohodnutí konkrétního času závozu a vyzvednutí vysavače

(závoz 26. 11.)

 1. 11. – 1. 12. Testování vysavače

Úterý 1. 12.              Vyzvednutí vysavačů od testujících

 1. 11. – 3. 12. Dodání recenzí od 3. skupiny testujících

 

Pondělí 7. 12.          Vyhlášení celkového vítěze

a následné kontaktování vítěze a testujících e-mailem

 

 1. Ostatní ustanovení a podmínky soutěže

10.1. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv přerušit nebo ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na facebookové stránce Electrolux CZ.

10.2. Bude-li mít organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, může být soutěžící ze soutěže bez náhrady vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu s pravidly soutěže či podmínkami nebo s obecnými zásadami poctivé soutěže a fair play. Rozhodnutí organizátora nebo pořadatele o vyloučení ze soutěže je konečné, bez možnosti odvolání.

10.3. Pořadatel a organizátor si vyhrazují právo považovat za podvodné takové facebookové účty, které mají méně než 10 přátel, a soutěžícího s takovým účtem ze soutěže bez náhrady vyloučit.

10.4. Organizátor neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži (především za funkčnost internetu a elektronické sociální sítě Facebook) ani za jednání třetích osob na sociální síti Facebook či jinde na internetu.

10.5. Pořadatel ani organizátor soutěže neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry poté, co ji předal doručovateli (poště, kurýrovi apod.).

10.6. Organizátor ani pořadatel neodpovídá za žádné škody způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi.

10.7. Účast v soutěži ani výhru nelze vymáhat soudní cestou.

10.8. Tato soutěž není sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k síti Facebook. Informace poskytnuté v rámci soutěže neposkytuje soutěžící provozovateli sítě Facebook. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti musí být směřovány organizátorovi, nikoliv provozovateli sítě Facebook.

10.9. V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícími a organizátorem a pořadatelem řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého.

V Praze dne 1. 11. 2020.