Jak vyměnit závěs (2)

Naposledy aktualizováno 24.02.2021 13:48

Před jakoukoli údržbou vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Při přemisťování spotřebičů buďte vždy opatrní, u těžkých spotřebičů je nutné jej přemisťovat dvěma osobami.

Vždy používejte ochranné rukavice a přiloženou obuv.

Vezměte prosím na vědomí, že neopravitelná nebo neodborná oprava může mít bezpečnostní důsledky, pokud nebude provedena správně

JAK VYMĚNIT ZÁVĚS DVEŘÍ

1) Zatlačte na obou stranách blokování dveří dolů2) Vytáhněte dveře3) Odšroubujte 2 šrouby, které upevňují závěs dveří4) Vytáhněte závěs a vyměňte jej za nový