Jak vyměnit zásuvku (V)

Naposledy aktualizováno 24.02.2021 13:48

Před jakoukoli údržbou vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Při přemisťování spotřebičů buďte vždy opatrní, u těžkých spotřebičů je nutné jej přemisťovat dvěma osobami.

Vždy používejte ochranné rukavice a přiloženou obuv.

Vezměte prosím na vědomí, že neopravitelná nebo neodborná oprava může mít bezpečnostní důsledky, pokud nebude provedena správně


ZMĚNA KOŠÍKU - CHLADIČE - CRISPERU

Nejprve vytáhněte koš, dokud nedosáhne koncové polohy,

Poté jemně vytáhněte přední stranu nahoru, dokud se neuvolní z vodítek po stranách.

Nakonec ji nadále vytahujte a vyjměte z místa