Jak vyměnit zásuvku (5)

Naposledy aktualizováno 26.02.2021 5:55

Před jakoukoli údržbou vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Při přemisťování spotřebičů buďte vždy opatrní, u těžkých spotřebičů je nutné jej přemisťovat dvěma osobami.

Vždy používejte ochranné rukavice a přiloženou obuv.

Vezměte prosím na vědomí, že neopravitelná nebo neodborná oprava může mít bezpečnostní důsledky, pokud nebude provedena správně


Koše do mrazničky a chladničky

KROK 1 Vytáhněte pouzdro dopředu.

KROK 2 Když zacvakne na vodicí kladky, vytáhněte přední část nahoru a vyjměte ji.

When Při montáži náhradního dílu postupujte v opačném pořadí.