Jak vyměnit těsnění (2)

Naposledy aktualizováno 24.02.2021 13:48

Před jakoukoli údržbou vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Při přemisťování spotřebičů buďte vždy opatrní, u těžkých spotřebičů je nutné jej přemisťovat dvěma osobami.

Vždy používejte ochranné rukavice a přiloženou obuv.

Vezměte prosím na vědomí, že neopravitelná nebo neodborná oprava může mít bezpečnostní důsledky, pokud nebude provedena správně

JAK VYMĚNIT TĚSNĚNÍ

1) Zatlačte na obou stranách blokování dveří dolů


2) Vytáhněte dveře a vyměňte je za nové3) Vytáhněte těsnění z jednoho rohu a poté jej jemně vytáhněte z každé strany

Varování k instalaci! Těsnění má směr instalace:

Obrázek vlevo: Stiskněte všechny strany těsnění, abyste našli stranu bez magnetu (ucítili byste stranu bez magnetu měkčí než ostatní).

Obrázek vpravo : Strana bez magnetu musí být instalována na straně dveří se dvěma nejdelšími rohy (roh zakroužkovaný červeně)