Jak vyměnit těsnění (6)

Naposledy aktualizováno 24.02.2021 13:48

Před jakoukoli údržbou vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Při přemisťování spotřebičů buďte vždy opatrní, u těžkých spotřebičů je nutné jej přemisťovat dvěma osobami.

Vždy používejte ochranné rukavice a přiloženou obuv.

Vezměte prosím na vědomí, že neopravitelná nebo neodborná oprava může mít bezpečnostní důsledky, pokud nebude provedena správně

JAK VYMĚNIT TĚSNĚNÍ

 

KROK 1 Vytáhněte těsnění ze 4 rohů. (Začněte od rohu.)

KROK 2 Odstraňte těsnění na každé straně

KROK 3 Umístěte nové těsnění a nasaďte jej ze 4 rohů.

Ujistěte se, že patka těsnění (tvar háku) je zcela vtlačena do sedla těsnění (drážka vložky dveří).

Ujistěte se, že je těsnění správně vyrovnáno se sedlem těsnění.

Po zavření dveří zkontrolujte, zda je těsnění ke dveřím dobře připojeno.