Jak vyměnit víko dveří

Naposledy aktualizováno 23.02.2021 6:47

Před jakoukoli údržbou vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Při přemisťování spotřebičů buďte vždy opatrní, u těžkých spotřebičů je nutné jej přemisťovat dvěma osobami.

Vždy používejte ochranné rukavice a přiloženou obuv.

Vezměte prosím na vědomí, že neopravitelná nebo neodborná oprava může mít bezpečnostní důsledky, pokud nebude provedena správně


Jak vyměnit víko dveří


1 Zvednutím rukojeti zvedněte kryt.

Obrázek pro import slov

2. Odstraňte dva čepy závěsu směrem dovnitř.

Obrázek pro import slov

3. Zvedněte kryt a sejměte jej.

Obrázek pro import slov

Při opětovné montáži opakujte tyto kroky v opačném pořadí.