Jak demontovat a namontovat bezpečnostní blokování dveří (4)

Naposledy aktualizováno 23.02.2021 6:47

Před jakoukoli údržbou vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Při přemisťování spotřebičů buďte vždy opatrní, u těžkých spotřebičů je nutné jej přemisťovat dvěma osobami.

Vždy používejte ochranné rukavice a přiloženou obuv.

Vezměte prosím na vědomí, že neopravitelná nebo neodborná oprava může mít bezpečnostní důsledky, pokud nebude provedena správně


Jak demontovat a namontovat bezpečnostní blokování dveří

Obrázek pro import slov

Začněte odstraněním bočních panelů, abyste měli přístup ke všem různým částem pračky.

Odšroubujte šrouby, které připevňují pravý nebo levý boční panel (zařízení při pohledu zepředu) na zadní panel.

Obrázek pro import slov

Posuňte jej směrem k zadní části pračky

Obrázek pro import slov

tak, aby bylo možné jej vyjmout z horních vodítek, označených šipkami na výkresu.

Přední panel

Obrázek pro import slov

Před sejmutím čelního panelu umístěte pod motor podpěru, aby se usnadnila obsluha.

Demontujte dva pravé / levé boční panely (viz příslušná kapitola).

Obrázek pro import slov

Vyšroubujte dva boční šrouby, které drží přední panel na vstupu.

Otevřete kryt.

Obrázek pro import slov

Vyšroubujte dva boční šrouby, které drží přední panel k základnímu rámu.

Vyšroubujte dva vnitřní šrouby, které drží přední panel k základnímu rámu.

Obrázek pro import slov

Zatlačte spodní část předního panelu směrem ven.

Obrázek pro import slov

Vyjměte jej ze vstupu.

Zámek u dveří

Demontujte dva pravé / levé boční panely (viz příslušná kapitola).

Sejměte přední panel (viz příslušná kapitola).

Obrázek pro import slov

Demontujte konektor ze zámku dveří.

Uvolněte šroub (je-li k dispozici) nebo svorky (v závislosti na verzi), které jej připevňují ke vstupu.

Obrázek pro import slov

Zatlačte na doraz.

Posuňte celý zámek dveří doleva a vytáhněte jej.