Jak rozebrat a sestavit bezpečnostní blokování dveří (sušička)

Naposledy aktualizováno 27.12.2023 13:40

Bezpečnost

Veškeré práce, které je třeba provádět uvnitř spotřebiče, vyžadují specifické dovednosti a znalosti a mohou je provádět pouze kvalifikovaní a autorizovaní servisní technici

Tato plošina není vybavena vypínačem ON/OFF.

Než přistoupíte k vnitřním součástem, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a odpojte napájení.

Některé součásti v mechanické části by mohly způsobit zranění, proto používejte vhodnou ochranu a postupujte opatrně.

Než spotřebič položíte na bok, vždy vyprázdněte veškerou vodu.

Pokud musí být spotřebič z důvodu údržby nebo z jiného důvodu umístěn na bok, položte jej na levou stranu, abyste předešli riziku pádu zbytkové vody na hlavní obvodovou desku.Rozebrat

Automaticky vytvořený výkres popisu pračky


Shromáždit