Jak demontovat a namontovat těsnění víka dveří

Naposledy aktualizováno 23.02.2021 6:47

Před jakoukoli údržbou vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Při přemisťování spotřebičů buďte vždy opatrní, u těžkých spotřebičů je nutné jej přemisťovat dvěma osobami.

Vždy používejte ochranné rukavice a přiloženou obuv.

Vezměte prosím na vědomí, že neopravitelná nebo neodborná oprava může mít bezpečnostní důsledky, pokud nebude provedena správně


Jak demontovat a namontovat těsnění víka dveří:

  1. Vyjměte jej z krytu zatažením za jeden okraj.
  2. Sestavte jej tak, že jej zacvaknete na místo, počínaje od stejného bodu, ve kterém byl odstraněn.
  3. Těsnění je dodáváno ve správné délce (nestříhejte jej).

Obrázek pro import slov

Instruktážní video