Jak přidat leštidlo do myčky Electrolux

Naposledy aktualizováno 09.07.2024 8:43

Žena vkládá nádobí do své myčky Electrolux

Leštidlo doplňte před prvním použití své myčky Electrolux nebo když je indikátor (A) průhledný. Lešticí prostředek pomáhá vysušit nádobí bez šmouh a skvrn. Uvolňuje se automaticky během fáze horkého oplachu.


Přidání leštidla

1. Otevřete kryt (C) .

2. Naplňte dávkovač (B) lešticím prostředkem, dokud nedosáhne značky MAX. Používejte pouze leštidlo výhradně určené pro myčky nádobí.

3. Odstraňte veškerý okolo rozlitý lešticí prostředek savým hadříkem, abyste zabránili nadměrné tvorbě pěny.

4. Zavřete kryt zacvaknutím.Úprava nastavení

Množství dávkovaného leštidla si můžete upravit podle svých potřeb. Výchozí úroveň je 5A na stupnici úrovní 0A8A. Zkontrolujte doporučení na přípravku, který používáte.

Pokud potřebujete upravit nastavení leštidla, podívejte se do návodu k použití, kde najdete pokyny pro váš model.

Užitečné informace: Některé tablety do myčky obsahují leštidlo, proto není nutné přidávat do zásobníku další. Chcete-li vypnout dávkovač a indikátor leštidla, nastavte úroveň leštidla na 0A.


Důležité

  • Zásobník na leštidlo (B) je určen pouze pro leštidlo. Neplňte jej saponátem nebo jinými tekutinami.
  • Vždy používejte správné množství leštidla. Nedostatečné dávkování snižuje výsledky sušení, zatímco použití příliš velkého množství může na nádobí vytvořit namodralý odstín.
  • Plný zásobník leštidla vydrží asi na 10 až 20 mytí v závislosti na nastavené tvrdosti vody.Další informace o konkrétním modelu myčky nádobí naleznete v návodu k použití.

Nyní již víte, jak doplňovat leštidlo do myčky, možná budete chtít zjistit, jak doplňovat sůl .

Náhradní díly a příslušenství
Náhradní díly a příslušenství

Vyhledejte si originální náhradní díly pro váš spotřebič v našem e-shopu a nechte si je doručit přímo domů.