Jak přidat sůl do myčky Electrolux

Naposledy aktualizováno 09.07.2024 8:44

Osoba, která přidává sůl do myčky Electrolux

Myčka Electrolux používá sůl ke změkčení vody a zajištění optimálních výsledků mytí. Při doplňování soli do myčky postupujte následovně: 

1. Otočte uzávěrem zásobníku soli proti směru hodinových ručiček a sejměte jej.

2. Pokud přidáváte sůl poprvé: Nalijte do zásobníku soli 1 litr vody.

3. Pomocí nálevky naplňte zásobník solí do myčky nádobí.

4. Opatrně zatřeste nálevkou za rukojeť, aby se dostaly poslední granule dovnitř.

5. Odstraňte sůl kolem otvoru zásobníku soli.

6. Otočením uzávěru ve směru hodinových ručiček zavřete zásobník soli.

7. Spusťte nejkratší program a nechte jej běžet bez vkládání nádobí do košů. Je to proto, aby se zabránilo korozi.

Sůl je k dispozici v našem internetovém obchodě.


Důležité

  • Používejte pouze hrubou sůl určenou pro myčky nádobí. Jemná sůl zvyšuje riziko koroze.
  • Sůl používejte, i když vaše tablety na nádobí sůl obsahují, zvláště pokud žijete v oblasti s tvrdou vodou.
  • Pokud má vaše myčka koš ComfortLift®, před přidáním soli se ujistěte, že je prázdný a zajištěný ve zvednuté poloze.Další informace o konkrétním modelu myčky nádobí naleznete ve svém návodu k použití.


Nyní již víte, jak doplnit sůl do myčky, možná budete chtít zjistit, jak doplňovat leštidlo.  


Náhradní díly a příslušenství
Náhradní díly a příslušenství

Vyhledejte si originální náhradní díly pro váš spotřebič v našem e-shopu a nechte si je doručit přímo domů.