Je možná instalace spotřebiče?

Naposledy aktualizováno 09.02.2021 9:23

Dotaz

Je možná instalace spotřebiče? 

Řešení

Ano, nabízíme instalaci spotřebiče, pouze však u vybraných modelů. Místo pro instalace musí být předem připraveno, přípojky na vodu, elektrickou síť a odpadní vpusť musí být kompatibilní s novým spotřebičem. Instalaci nelze provést v případě, pokud nerovnost podlahy neumožní vyrovnání spotřebiče pomocí stabilizačních nožiček.