Dveře pračky jsou zablokované a nelze je otevřít

Naposledy aktualizováno 07.12.2022 12:10

Problém:

  • Dveře pračky jsou zablokované a nelze je otevřít  

Platí pro:

  • Pračka s předním plněním volně stojící
  • Pračka s předním plněním integrovaná 

Řešení:

1. Od konce programu uplynul příliš krátký čas.  

Dveře je možné otevřít asi po 5 minutách od ukončení pracího cyklu (jakmile zámek dveří vychladne). To je normální jev.  

2. Zkontrolujte, zda je ve spotřebiči voda.  

Pokud je ve spotřebiči voda, dveře nelze otevřít. Pokud chcete dveře otevřít, můžete tak učinit po odčerpání vody, nebo v případě potřeby provedením nouzového vypuštění vody ze spotřebiče. Řiďte se níže uvedenými pokyny:  

  • otevřete filtr textilních vláken a nechte vytéct vodu do záchytné vany nebo na podlahu do odpadu (u některých spotřebičů to uděláte otevřením kohoutu na filtru textilních vláken a opatrným povolením filtru, nebo u spotřebičů bez filtru textilních vláken povolíte vypouštěcí hadici na zadní straně spotřebiče a pak ji položíte na podlahu, aby voda mohla odtéct) 
  • zkontrolujte, zda je odtok v pořádku 
  • vyčistěte filtr textilních vláken 
  • nechte znovu proběhnout praní a ověřte, zda byl problém odstraněn. 
  • Další informace naleznete v uživatelské příručce dodané ke spotřebiči. 


3. Proveďte nouzové otevření dveří  

U některých spotřebičů lze dveře otevřít v nouzi zatažením za táhlo pomocí šroubováku nebo podobného nástroje. Pokud je spotřebič vybaven funkcí nouzového uvolňovače, je tato součást umístěna vedle filtru textilních vláken. Viz také úplný popis v uživatelské příručce. 

emergency_door_opening.PNG

Poznámka: Ujistěte se, že hladina vody v bubnu není příliš vysoká. V případě potřeby proveďte nouzové vypouštění.    

Upozornění: Nebezpečí popálení! Ujistěte se, že teplota vody není příliš vysoká a prádlo není horké. V případě potřeby vyčkejte, až vychladnou. 

Upozornění: Hrozí nebezpečí úrazu! Ujistěte se, že se buben neotáčí. V případě potřeby vyčkejte, dokud se buben nepřestane otáčet.  

4. Resetujte spotřebič.  

To provedete vypnutím napájení spotřebiče a jeho následovným opětovným zapnutím po cca 20–30 sekundách. Pak otestujte, zda spotřebič pracuje normálně.     

5. Obraťte se na autorizované servisní středisko.  

Pokud dveře nelze otevřít bez vody ve spotřebiči a výše uvedené rady nevyřeší problém, doporučujeme vám si vyžádat návštěvu servisního technika.        

Upozornění: Nedoporučujeme používat výrobek do doby, než je problém zcela odstraněn. Odpojte výrobek od napájení a nepřipojujte jej do doby, než si budete jisti, že to je možné bezpečně provést.


Objednejte si servis
Objednejte si servis

V oblasti, ve které se nacházíte, nabízíme službu Fixní cena servisu. O opravu se postarají kvalifikovaní servisní technici Electrolux. Spotřebič nejprve zkontrolujeme, poruchu vyřešíme a v případě potřeby vyměníme součástky a díly. Tuto službu poskytujeme pro pračky, sušičky, myčky, varné desky, chladničky, vestavné kávovary, sporáky, digestoře, trouby a vestavné mikrovlnné trouby.

Náhradní díly a příslušenství
Náhradní díly a příslušenství

Vyhledejte si originální náhradní díly pro váš spotřebič v našem e-shopu a nechte si je doručit přímo domů.