Pračka zobrazuje chybovou zprávu E30, C3 nebo 3x zapípá

Naposledy aktualizováno 18.09.2020 11:09

Problém:

 • Pračka zobrazuje chybovou zprávu E30, C3 nebo 3x zapípá. Chyba je způsobena vodou v dolní části nebo uvnitř spotřebiče.   

Platí pro:

 • Pračka s předním plněním (integrovaná nebo volně stojící) 
 • Pračka s vrchním plněním
 • Pračkosušičky 

Řešení:

1. Zkontrolujte připojení přívodní hadice vody. 

Jakákoliv netěsnost hadice může způsobit, že voda vyteče dovnitř spotřebiče vedle zadního panelu, proto zkontrolujte připojení přívodní hadice vody ke kohoutu a samotnému spotřebiči.

Pokud tomu tak je, spotřebič bude nutné naklopit, jak je znázorněno v části „Kontrola prádla zachyceného ve spotřebiči“, aby jej bylo možné znovu spustit.  

2. Kontrola zachycení prádla ve spotřebiči  

Prádlo zachycené mezi těsněním dveří a sklem může způsobit netěsnost dveří a průnik vody po předním a dolním panelu do spodní vany.   

 • Odpojte spotřebič od přívodu vody a napájení a pak umístěte hadr za pračku na podlahu. 
 • Naklopte spotřebič mírně dozadu tak, aby mezi podlahou a spodním panelem vpředu byl prostor asi 10-15 cm. 
 • Podržte spotřebič v této poloze asi 30-40 sekund, aby voda mohla vytéct ze spodní vany do hadru.
 • Spusťte spotřebič na podlahu a znovu jej připojte. 
 • Zkontrolujte připojení přívodní a vypouštěcí hadice. 
 • Zkontrolujte, zda jsou filtry v přívodní hadice a vodním ventilu čisté (tam, kde je přívodní hadice našroubovaná na spotřebič a na vodním kohoutu). 
 • Spusťte mycí cyklus a zjistěte, zda byl problém vyřešen. 


3. Zkontrolujte těsnění dveří.  

Porucha může být způsobena netěsnícím těsněním dveří. Zkontrolujte utěsnění otevřením dveří a zkontrolováním těsnění dveří.  

Těsnění by nemělo být poškozené, popraskané ani by nemělo mít otvory. Pokud je těsnění dveří vadné, musí být vyměněno servisním technikem.
Do opravy spotřebič nepoužívejte. Vypněte přívod vody do spotřebiče.  

4. Obraťte se na autorizované servisní středisko.  

Pokud výše uvedené rady nevyřeší problém, doporučujeme vám si vyžádat návštěvu servisního technika.    

Upozornění: Nedoporučujeme používat výrobek do doby, než je problém zcela odstraněn. Odpojte výrobek od napájení a nepřipojujte jej do doby, než si budete jisti, že to je možné bezpečně provést.

Objednejte si servis
Objednejte si servis

V oblasti, ve které se nacházíte, nabízíme službu Fixní cena servisu. O opravu se postarají kvalifikovaní servisní technici Electrolux. Spotřebič nejprve zkontrolujeme, poruchu vyřešíme a v případě potřeby vyměníme součástky a díly. Tuto službu poskytujeme pro pračky, sušičky, myčky, varné desky, chladničky, vestavné kávovary, sporáky, digestoře, trouby a vestavné mikrovlnné trouby.

Náhradní díly a příslušenství
Náhradní díly a příslušenství

Vyhledejte si originální náhradní díly pro váš spotřebič v našem e-shopu a nechte si je doručit přímo domů.