Varná deska zobrazuje hlášení „—“

Naposledy aktualizováno 07.11.2019 11:14

Problém:

 • Varná deska zobrazuje chybové hlášení „—“ 
 • Varná deska zobrazuje čáru 
 • Zazní zvukový signál a varná deska se sama vypne  

Platí pro:

 • vestavnou elektrickou varnou desku 
 • volně stojící sporák s elektrickou varnou deskou 
 • vestavnou indukční varnou desku 
 • volně stojící sporák s indukční varnou deskou  

Řešení:

1. Hlášení „—“ indikuje, že je aktivní funkce automatického vypnutí  

Funkce automatického vypnutí varnou desku automaticky vypne v následujících případech:  

 • Všechny varné zóny jsou vypnuté Po zapnutí varné desky jste nenastavili teplotu, 
 • Něco jste rozlili nebo položili na ovládací panel na déle než 10 sekund (pánev, utěrka, atd.). Ozve se zvukový signál a varná deska se vypne. 
 • Odstraňte všechny předměty, nebo vyčistěte ovládací panel. 
 • deska se příliš zahřeje (např. když se vyvaří obsah nádoby). Před dalším použitím varné desky nechte varnou zónu vychladnout. 
 • Po určité době nevypnete varnou zónu nebo nezměníte nastavení teploty. Po určité době se rozsvítí „—“ a varná deska se vypne. 


2. Obraťte se na autorizované servisní středisko 

Pokud výše uvedené rady nevyřeší problém, doporučujeme vám vyžádat si návštěvu servisního technika.    

Poznamenejte si nahlášený chybový kód a předejte jej servisnímu technikovi. Tím sice problém nevyřešíte, ale technikovi to pomůže identifikovat příčinu problému.  

Nahlaste chybový kód: HC   

Výstraha: Nedoporučujeme používat výrobek do doby, než je problém zcela odstraněn. Odpojte výrobek od napájení a nepřipojujte jej do doby, než si budete jisti, že to je možné bezpečně provést.

Objednejte si servis
Objednejte si servis

V oblasti, ve které se nacházíte, nabízíme službu Fixní cena servisu. O opravu se postarají kvalifikovaní servisní technici Electrolux. Spotřebič nejprve zkontrolujeme, poruchu vyřešíme a v případě potřeby vyměníme součástky a díly. Tuto službu poskytujeme pro pračky, sušičky, myčky, varné desky, chladničky, vestavné kávovary, sporáky, digestoře, trouby a vestavné mikrovlnné trouby.

Náhradní díly a příslušenství
Náhradní díly a příslušenství

Vyhledejte si originální náhradní díly pro váš spotřebič v našem e-shopu a nechte si je doručit přímo domů.