Jak nastavit hodiny trouby?

Naposledy aktualizováno 15.04.2024 12:10

Dotaz

  • Hodiny trouby nelze nastavit
  • Hodiny trouby blikají
  • Jak nastavit časovač v troubě?

Vztahuje se k

  • Vestavná trouba
  • Volně stojící sporák

Řešení

Blikající hodiny trouby (ukazují 00:00 nebo 12:00) znamenají, že hodiny nebyly od instalace spotřebiče nastaveny nebo že bylo přerušeno napájení.

Nastavte čas podle popisu v uživatelské příručce (kapitola Funkce hodin ). Uživatelský manuál je ke stažení zde .

Způsoby nastavení času se liší v závislosti na typu ovládacího panelu.

Příklady ovládacích panelů trouby/sporáku a způsobů nastavení času:


Ovládací panel č. 1KÓD3C70X

Indikátor  bliká, když je zařízení připojeno ke zdroji napájení, po výpadku napájení nebo když nebyly nastaveny hodiny.

Stisknutím tlačítka + nebo - nastavte správnou hodinu.

Asi po pěti sekundách blikání přestane a na displeji se zobrazí aktuální čas.

Chcete-li změnit aktuální čas, stiskněte na několik sekund  dokud nezačne blikat symbol


Ovládací panel č. 2

Po prvním připojení k síti (nebo restartování zařízení) počkejte, dokud se na displeji nezobrazí: hodiny, 12:00. 12 - bliká

Otáčením ovladače teploty nastavte hodiny.

 - stiskněte pro potvrzení. Na displeji se zobrazí nastavený čas a: min. 00 - bliká.

Otáčením knoflíku teploty nastavte minuty.

 - stiskněte pro potvrzení. Na displeji se zobrazí nastavený čas

Chcete-li změnit aktuální čas, klikněte  dokud nezačne blikat symbol


Ovládací panel č. 3

Po prvním připojení spotřebiče k elektrické síti počkejte, dokud se na displeji nezobrazí h a 12:00. "12" bude blikat.

1. Klikněte  nebo  nastavit čas.

2. Klepněte na OK

3. Klikněte nebo  nastavit minuty

4. Klepněte na tlačítko OK

Na displeji se zobrazí nově nastavený čas. Chcete-li změnit aktuální čas, klikněte  dokud na displeji nezačne blikat symbol hodin.


Ovládací panel č. 4


Před použitím trouby je nutné nastavit čas. Po připojení zařízení k síti nebo v případě výpadku proudu začne displej automaticky blikat.

1. Stiskněte tlačítko výběru  . Rozsvítí se symbol aktivních hodin.

2. Stisknutím tlačítka + nebo - nastavte aktuální hodinu.

Asi po pěti sekundách blikání přestane a na displeji se zobrazí aktuální čas. Chcete-li změnit čas, zapněte zařízení a stiskněte současně + a - nebo


Když dvojtečka mezi hodinami a minutami bliká, stisknutím tlačítka + nebo - nastavte novou hodinu.

Náhradní díly a příslušenství
Náhradní díly a příslušenství

Vyhledejte si originální náhradní díly pro váš spotřebič v našem e-shopu a nechte si je doručit přímo domů.