Jak používat pyrolytické čištění v troubě Electrolux

Naposledy aktualizováno 18.04.2024 11:07

Osoba čistící troubu hadříkem

Pyrolytické čištění je jednoduchá, důmyslná funkce čištění, která promění veškeré zbytky a nečistoty uvnitř trouby na jemný popel, který jednoduše setřete vlhkým hadříkem. Tuto funkci najdete u vybraných modelů trub Electrolux.

Co je pyrolytické čištění a proč byste jej měli používat?

Pyrolytické čištění je velmi účinný čisticí program, který vám umožní jednoduchou péči o vaši troubu. Po aktivaci se trouba zahřeje až na 500 °C a promění nečistoty, mastnotu a zbytky jídla na jemný popel, který se po vychladnutí trouby bez námahy setře. Proces čištění trvá 1-3 hodiny v závislosti na zvoleném čisticím programu. Pyrolytické čištění lze použít, kdykoli vaše trouba potřebuje důkladné vyčištění. 

Všechny trouby Electrolux s pyrolytickým čištěním mají vestavěné připomenutí, které vás upozorní, kdy je pro trvalý optimální výkon nutné čištění. Připomenutí lze aktivovat a deaktivovat v nabídce nastavení.

Jak používat funkci pyrolytického čištění

Před zahájením pyrolytického čištění

1. Pokud máte parní troubu s nádržkou na vodu, je potřeba ji vyprázdnit, pokud obsahuje vodu. Podívejte se do uživatelské příručky a zjistěte, jak na to. 

2. Vyjměte příslušenství a odnímatelné podpěry roštu. Trouba by měla být chladná.

3. Otřete vnitřek trouby a vnitřní sklo dvířek měkkým hadříkem.


Dotykový ovládací panel:

Ovládací panel trouby s dotykovým ovládáním


1. V MENU vyberte ČIŠTĚNÍ
2. Zvolte režim podle úrovně znečištění:

 • Pyrolytické čištění, Rychlé: lehké čištění, 1 hodina
 • Pyrolytické čištění, Normální: běžné čištění, 1 hodina 30 min
 • Pyrolytické čištění, Intenzivní: důkladné čištění, 3 hodiny

3. Stiskněte START
4. Po skončení programu počkejte, až trouba vychladne, a otřete vnitřek trouby vlhkým hadříkem

5. Znovu vložte podpěry roštu a příslušenství 


Otočný ovladač:

Ovládací panel trouby s otočnými knoflíky


1. V MENU vyberte ČIŠTĚNÍ
2. Vyberte nastavení PYROCLEAN  Symbol začne blikat

3. Vyberte režim podle úrovně znečištění:

 • Lehké čištění, 1 hodina
 • Normální čištění, 1 hodina 30 min
 • Intenzivní čištění, 2 hodiny 30 min

4. Stisknutím tlačítka OK zahájíte čištění
5. Po skončení programu počkejte, až trouba vychladne, a otřete vnitřek trouby vlhkým hadříkem

6. Znovu vložte podpěry roštu a příslušenství 


DŮLEŽITÉ

 • Čisticí cyklus nespouštějte, dokud nejsou dvířka zcela zavřená a příslušenství a vyjímatelné podpěry roštu nejsou odstraněny.
 • Během a po pyrolytickém čištění trouby zajistěte dobré větrání.
 • Během funkce pyrolytického čištění udržujte děti mimo dosah spotřebiče. Spotřebič se velmi zahřeje a z předních chladicích otvorů se uvolňuje horký vzduch.
 • Během čištění a po něm nenechávejte v blízkosti spotřebiče domácí zvířata (zejména ptáky). Malá zvířata by měla být během této doby v dobře větraném prostoru. Někteří ptáci a plazi mohou na výpary reagovat velmi citlivě. Malá zvířata mohou také nežádoucím způsobem reagovat během pyrolýzy na teplotní výkyvy.
 • V našich troubách jsou výpary vycházející z pyrolýzy bezpečné pro lidi, včetně dětí a lidí se zdravotními problémy.
 • Pokud jsou ve stejné skříňce instalovány další spotřebiče, nepoužívejte je současně s funkcí pyrolytického čištění, protože by to mohlo poškodit troubu.
 • Během čisticího cyklu jsou dvířka trouby z bezpečnostních důvodů zablokována a lampa nesvítí.


Další informace o konkrétním modelu trouby naleznete v uživatelské příručce. Svůj uživatelský manuál najdete zde.

Užijte si vaření v čisté troubě. Více o dalších čisticích programech a ručním čištění se dozvíte zde.

Náhradní díly a příslušenství
Náhradní díly a příslušenství

Vyhledejte si originální náhradní díly pro váš spotřebič v našem e-shopu a nechte si je doručit přímo domů.