Trouba zobrazuje „SAFE“ (POJISTKA) nebo symbol visacího zámku

Naposledy aktualizováno 16.08.2023 10:22

Dotaz

  • Trouba zobrazuje indikaci SAFE nebo symbol visacího zámku – to znamená, že je aktivována dětská pojistka


  • Troubu nelze zapnout - zařízení je připojeno k napájení, ale nereaguje

Vztahuje se k

  • vestavná trouba
  • volně stojící sporák

Řešení

1. Deaktivujte dětskou pojistku (dětská pojistka)

  • Prostudujte si prosím návod k použití , protože způsoby vypnutí se liší v závislosti na modelu .
  • Postup aktivace a deaktivace je popsán v kapitole " Další funkce "
  • Uživatelský manuál je ke stažení ZDE .


Způsoby aktivace/deaktivace zámku se liší v závislosti na typu ovládacího panelu.


Příklady různých ovládacích panelů a jak deaktivovat Startup Lock


Panel č. 1


Funkce Dětská pojistka zabraňuje náhodnému zapnutí trouby

1. Zkontrolujte, zda je knoflík volby funkce trouby v poloze vypnuto

2. Stiskněte a podržte symboly současně po dobu 2 sekund  a . Ozve se pípnutí. Na displeji se zobrazí indikátor SAFE .

3. Chcete-li zámek deaktivovat, opakujte krok 2


Panel č. 2

Funkce Dětská pojistka zabraňuje náhodnému zapnutí trouby

1. Stiskněte a podržte tlačítko  na 3 sekundy, aby se trouba zapnula

2. Stiskněte a podržte symboly současně po dobu 2 sekund  a . Ozve se pípnutí. Na displeji se zobrazí SAFE .

3. Chcete-li zámek deaktivovat, opakujte krok 2


Panel č. 3


Funkci zámku panelu lze aktivovat pouze za provozu zařízení. Funkce uzamkne dvířka a chrání před náhodnou změnou nastavení teploty a času aktivované funkce trouby.

1. Zvolte funkci trouby a nastavte ji podle potřeby.

2. Stiskněte současně a podržte po dobu 2 sekund  a Ozve se pípnutí. Na displeji se zobrazí: Loc .

3. Chcete-li deaktivovat funkci Panel Lock, opakujte krok 2.

Když otočíte knoflíkem regulace teploty nebo stisknete tlačítko, na displeji se zobrazí: Loc . Otočením voliče funkcí trouby se spotřebič vypne.

Pokud je jednotka vypnuta se spuštěnou funkcí Zámek panelu , funkce Zámek panelu se automaticky přepne na funkci Dětský zámek .


Panel č. 4

Když je funkce zapnutá, nelze troubu náhodně zapnout.

1. Zkontrolujte, zda je knoflík volby funkce trouby v poloze vypnuto.

2. Stiskněte současně a podržte po dobu 2 sekund  a Ozve se pípnutí. Na displeji se zobrazí SAFE a symbol visacího zámku

3. Chcete-li deaktivovat funkci Panel Lock, opakujte krok 2.


Panel č. 5

1. Když je aktivována funkce Dětská pojistka , troubu nelze náhodně zapnout. Funkci lze zapnout a vypnout v nabídce Základní nastavení .

Nabídka -> Základní nastavení (BASIC SETTINGS)

2. Když je funkce povolena, zobrazí se po spuštění zařízení na displeji následující zpráva: Zámek spouštění . Chcete-li používat troubu, vyberte pomocí knoflíku písmena kódu v pořadí: ABC . Když je aktivována funkce Dětská pojistka a trouba je vypnutá, dvířka trouby se uzamknou.

Náhradní díly a příslušenství
Náhradní díly a příslušenství

Vyhledejte si originální náhradní díly pro váš spotřebič v našem e-shopu a nechte si je doručit přímo domů.