Jak používat dětskou pojistku a funkci zámku u indukční varné desky Electrolux

Naposledy aktualizováno 02.07.2024 7:10

Použití funkce dětské pojistky nebo zámku na indukční varné desce Electrolux

Zamkněte svou indukční varnou desku Electrolux kdykoli během vaření nebo čištění, abyste zabránili náhodnému spuštění.

Jak používat funkci zámku

Funkce zámku uzamkne ovládací panel během vaření na varné desce. Tím se zabrání náhodné změně nastavení ohřevu.


Zapnutí funkce zámku:

1. Zapněte varnou desku.

2. U vybraných modelů: Nastavte nastavení ohřevu.

3. Stiskněte.


Vypnutí funkce zámku:

1. Stiskněte a podržte.


Jak používat funkci dětské pojistky

Pokud varnou desku nepoužíváte, zapněte funkci dětské pojistky, abyste uzamkli ovládací panel. Když vaříte, můžete ji dočasně vypnout – zůstane aktivní i po vypnutí varné desky, takže ji nemusíte po každém použití znovu aktivovat. Také při čištění varné desky doporučujeme používat dětskou pojistku.

Pokud má vaše indukční varná deska dotykovou obrazovku, vstupte do nabídky a zapněte nebo vypněte dětskou pojistku. V opačném případě postupujte podle pokynů níže.


Zapnutí dětského zámku:

1. Stiskněte a podržte , dokud se neobjeví indikátor nad symbolem zámku. U některých modelů se také objeví „L“.


Vaření s dětskou pojistkou:

1. Stiskněte .

2. Stiskněte a podržte  po dobu až 4 sekund, dokud nezmizí indikátor zámku.

3. Začněte vařit nastavením úrovně ohřevu na jedné nebo více zónách.

4. Jakmile varnou desku vypnete stisknutím  , aktivuje se dětská pojistka.


Vypnutí dětské pojistky:
1. Stiskněte  .
2. Stiskněte a podržte  až 4 sekundy, dokud nezmizí indikátor zámku.
3. Stiskněte  k vypnutí varné desky.Další informace o vašem konkrétním modelu indukční varné desky
naleznete ve svém návodu k použití.

Nyní již víte, jak používat funkci zámku a dětské pojistky, možná se budete chtít dozvědět více o dalších funkcích své indukční varné desky.  

Náhradní díly a příslušenství
Náhradní díly a příslušenství

Vyhledejte si originální náhradní díly pro váš spotřebič v našem e-shopu a nechte si je doručit přímo domů.