Jak používat funkci SenseBoil® na varné desce Electrolux

Naposledy aktualizováno 09.07.2024 10:11

Muž vaří s funkcí SenseBoil na své indukční varné desce od Electrolux

Indukční varná deska Electrolux s funkcí SenseBoil® pomocí senzorů detekuje, kdy voda v hrnci dosáhne bodu varu, a automaticky upraví intenzitu ohřevu na kontrolované vaření, čímž zabrání překypění. Senzor funguje při vaření vody nebo vody s bramborami.

Funkce SenseBoil® je k dispozici na vybraných indukčních varných deskách Electrolux.

Jak zapnout funkci SenseBoil®  

1. Zapněte varnou desku a stiskněte . Blikající ukazuje zóny, na kterých lze použít funkci SenseBoil®.

2. Vyberte varnou zónu a nastavte úroveň ohřevu. Blikající světlo nad symbolem  indikuje průběh a svítí, dokud se voda nezačne vařit.

3. Když uslyšíte pípnutí, bylo dosaženo bodu varu a voda se zredukuje na mírný var. Pokud vaříte těstoviny nebo zeleninu, přidejte je do vody a pokračujte ve vaření.

Jak vypnout funkci SenseBoil®

Stiskněte  nebo ručně upravte úroveň ohřevu zóny tak, aby se vypnul senzor varu.

Důležité

  • Naplňte 1/2 až 3/4 hrnce vodou. Hladina by měla dosahovat maximálně 4 cm pod okraj hrnce.
  • Nepoužívejte méně než 1 nebo více než 5 litrů vody a ujistěte se, že celková hmotnost vody (nebo vody s bramborami) se pohybuje mezi 1–5 kg.

Dobré vědět

  • Funkci SenseBoil® lze použít vždy jen na jedné varné zóně.
  • Pokud se zóna již používá nebo má zbytkové teplo, funkci nelze použít.
  • Pokud do 5 sekund nezvolíte zónu, funkce se nezapne.
  • SenseBoil® funguje jak s poklicí, tak bez ní na hrnci nebo pánvi.
  • Zapnutím funkce Pauza nebo zvednutím nádoby se senzor varu vypne.


Další informace o vašem konkrétním modelu indukční varné desky naleznete v uživatelské příručce.

Nyní již víte, jak používat funkci SenseBoil®, možná se budete chtít dozvědět více o dalších funkcích vaší indukční varné desky.  

Náhradní díly a příslušenství
Náhradní díly a příslušenství

Vyhledejte si originální náhradní díly pro váš spotřebič v našem e-shopu a nechte si je doručit přímo domů.