Pro lepší život

Electrolux pomáhá

Začínáme 4. společný rok s Diakonií ČCE

Díky usilovnému plnění výzev našimi zaměstnanci jsme mohli v minulém roce darovat více než 30 spotřebičů do různých zařízení Diakonie. Jedním z nich byla nově otevřená Speciální MŠ a ZŠ Diakonie ČCE Praha V Zápolí. Podívejte se ve videu, jak probíhalo nejen naše setkání a předání spotřebičů, ale také pečení štrúdlů ve cvičné kuchyňce.

Moc rádi vidíme, jak naše spotřebiče pomáhají, a těšíme se, kolik radosti přinese vzájemná spolupráce v letošním roce.

Závěr roku 2023 s poslední výzvou – Krabice od bot a dopisy osamělým

Naše poslední výzva roku 2023 se stejně jako v minulých letech soustředila na pomoc lidem, kteří nemají to štěstí, aby vánoční svátky prožili v přebytku se svými rodinami. 

Napsali a rozeslali jsme dopisy osamělým seniorům a díky projektu Krabice od bot organizovaným Diakonií ČCE jsme měli příležitost potěšit drobnými dárky děti, které z různých důvodů nenajdou pod stromečkem velké hromady pestrobarevných krabic. Moc rádi jsme se stali neviditelnými Ježíšky, kteří zasáhli aspoň v malé míře a přinesli trochu radosti obdarovaným.

Diakonie ČCE – středisko v Jablonci nad Nisou pro Frýdlantsko

Pomáhat nad rámec závazků a povinností je to, co nás naplňuje a činí nám radost. Pokud to podmínky dovolí, rádi přispějeme organizacím, které to už svou podstatou nemají snadné a s jejichž záběrem činnosti sympatizujeme.

Rozhodli jsme se proto pomoci Diakonii Jablonec nad Nisou, pobočce ve Frýdlantu formou darování chladničky s mrazákem.

V prostorách služby ve Frýdlantu je možné získat ambulantně sociální pomoc. Díky Electroluxu bylo dovybaveno spotřebiči zázemí pro setkávání rodin ze sociálně znevýhodněného prostředí s dětmi. Děti tak mohou být zapojeny do aktivit společného pečení a vaření. Electrolux pomáhá ukázat klientům, jak lze zdravě a společné trávit volný čas v rodinách, kde je ohrožený vývoj dětí.

Středisko slouží rodinám ohroženým společensky a sociálně nežádoucími jevy, pocházejícím z odlišného sociokulturního prostředí, rodinám s dítětem, jejichž sociální situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, rodinám s finančními problémy či rodinám žijícím v sociálně vyloučených místech.

Jelikož vsetínská Diakonie, pobočka Služby pro rodiny s dětmi Mozaika, měla podobné přání, dovezli jsme chladničku i tam.

Těšíme se z toho, že máme možnost zpříjemnit život klientům a zaměstnancům Diakonie a máme radost, že jim naše spotřebiče mohou dobře a dlouho sloužit. 

Červnová a červencová výzva – Ukliďme Česko

Díky spolupráci s portálem pro životní prostředí Enviweb.cz jsme se již podruhé zapojili do dobrovolnické úklidové akce Ukliďme Česko a uspořádali jsme vlastní firemní úklid. Pomohli jsme tak darovat další spotřebiče a ulehčit život dětem i dospělým s mentálním a kombinovaným postižením Diakonie ČCE Soběslav. Darovali jsme:

 • Bezsáčkový vysavač Ease C2,
 • rychlovarnou konvici Create 4.

Poděkování za spolupráci při splnění 1. výzvy

Z tak skvělého výsledku první společné výzvy s Diakonií ČCE máme všichni obrovskou radost, a to dokonce několikanásobnou, protože už přesně víme, jak darované spotřebiče konkrétně pomáhají v jednotlivých pobočkách Diakonie ČCE:

 • Sporák – Mateřská škola, základní škola speciální a praktická škola Ostrava

„Nový sporák využijeme v právě vznikající cvičné kuchyňce pro žáky a studenty naší školy, kde se budou učit samostatnému vaření. Jsme za tuto pomoc velmi vděční,“ děkuje Ing. Mgr. Iveta Johančíková, zástupkyně ředitelky.

 • Mraznička – Domov se zvláštním režimem Valašské Meziříčí

„Darovanou mrazničku za společně nachozené kilometry využijeme pro doplňkový prodej nanuků v našem Domově se zvláštním režimem, aby si klienti mohli se svými návštěvami v letním období zakoupit osvěžení. Pomáháte nám tak plnit naše poslání v péči o seniory, nemocné, osoby se zdravotním znevýhodněním a o osoby na sklonku života,“ srdečně děkuje Zuzana Venturová, fundraiser. 

 • Sušička prádla – Základní škola speciální a praktická škola Vrchlabí

„Skvělý dárek využijeme na našem pracovišti v Hradci Králové, kde připravujeme otevření internátu a kde bude nová sušička sloužit našim klientům i zaměstnancům,“ chválí Veronika Kuzarová, asistent pedagoga.

Dubnová výzva – běh nebo chůze pro dobrou věc

S nadšením a společnými silami se zaměstnanci Diakonie ČCE a Slovenské katolické charity

Celý duben jsme svým pohybem pomáhali dobré věci. Pečlivě jsme zaznamenávali nachozené a naběhané kilometry a ty pak na konci měsíce sečetli. Společně jsme se zaměstnanci Diakonie ČCE a Slovenské katolické charity zdolali neuvěřitelných

40 092 km!

Mnohonásobně jsme tak přesáhli stanovené úrovně 1. letošní výzvy a díky tomu můžeme za splnění všech tří úrovní darovat další spotřebiče do domovů obou charit. Diakonii ČCE jsme darovali:

 • Sporák,
 • mrazničku,
 • sušičku prádla.

Diakonie ČCE Ostrava, praktická škola v Ostravě – Hrabůvce

Praktická škola se nachází na pracovišti školy v Ostravě – Hrabůvce. Děti se zde mají možnost vzdělávat v jednoletém oboru s kapacitou 12 žáků a ve dvouletém oboru s kapacitou 24 žáků.

Škola je fakultní školou Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě a získala atest certifikovaného pracoviště Bazální stimulace a certifikovaného pracoviště konceptu Snoezelen-MSE.

Vzdělává děti a žáky s kombinovanými vadami již od roku 1994. V současné době se zaměřuje na výchovu a vzdělávání dětí a žáků od 2 do 26 let se specifickými vzdělávacími potřebami, a to v rámci mateřské a základní školy speciální.

Jedná se o kombinaci mentálního postižení, různých forem dětské mozkové obrny, smyslových vad, autismu a autistických rysů.

Jejich žákům rádi věnujeme:

 • Sporák

Diakonie ČCE Vrchlabí, speciální a praktická ZŠ

Diakonie ČCE Vrchlabí působí ve 4 městech - Vrchlabí, Trutnov, Dvůr Králové nad Labem a Hradec Králové. Posláním speciální a praktické základní školy Diakonie ČCE Vrchlabí je vzdělávání a výchova žáků s mentálním a kombinovaným postižením více vadami a autismem.

Společně se žáci učí dívat, vnímat život kolem sebe a porozumět mu. Speciální pedagogové spolu s žáky při tom vychází z přítomnosti všedních dnů a ze síly každý den něčeho dosáhnout.

Školu dohromady tvoří: přípravný stupeň, základní škola, základní škola speciální, praktická škola dvouletá a školní družina.

Žákům speciální ZŠ s radostí věnujeme:

 • Sušičku 

Diakonie ČCE – Rolnička Soběslav

Posláním chráněného bydlení Diakonie Rolnička Soběslav je umožnit dospělým lidem z celé České republiky s mentálním nebo kombinovaným postižením, kteří mohou a chtějí s potřebnou mírou podpory žít samostatně a nést zodpovědnost za svůj život, žít běžný život v obvyklé bytové zástavbě v Soběslavi a na Sídlišti nad Lužnicí v Táboře. 
Přináší možnost prožít život důstojně podle svých potřeb, přání a možností s maximální podporou k jejich samostatnosti, nezávislosti a individuálním rozvoji. Chráněné bydlení se tak může stát domovem s pocitem bezpečí a soukromí.

Obyvatelům chráněného bydlení darujeme:

 • Vysavač,
 • rychlovarnou konvici,
 • sušičku. 

„Služba poskytuje motivaci k maximální samostatnosti a k uvědomování si zodpovědnosti za svůj vlastní život. Chráněné bydlení je alternativou k ústavní péči. Je to cesta, i když mnohdy obtížná, která vede k integraci lidí s postižením do života běžné společnosti. Asistenti chráněného bydlení poskytují uživatelům služby pomoc a podporu v oblastech, které jsou pro ně obtížné a vlastními silami nezvladatelné,“ říká Danuše Kulhánková.

Diakonie Litoměřice, azylový Domov pro rodiny v Terezíně

Prvního ledna 2023 byl v Terezíně otevřen azylový Domov pro rodiny, který rozšířil kapacitu stávajícího azylového Domova pro matky s dětmi v Litoměřicích. Nabízí doposud nerealizovaný typ azylového bydlení, ve kterém mohou s dětmi bydlet nejen matky, ale i otcové, prarodiče či jiní pěstouni bez domova.
S radostí podpoříme příležitost pro nový start rodin ve složité životní situaci, do modernizovaných osmi bytů jsme proto darovali tyto spotřebiče Electrolux:

 • Sporák,
 • sklokeramickou varnou desku,
 • vestavnou troubu,
 • pračku PerfectCare 600,
 • rychlovarnou konvici,
 • chladničku s mrazničkou,
 • mikrovlnnou troubu,
 • odsavač par,
 • ruční šlehač,
 • tyčový mixér.

„Aktivity v klubovně terezínského Domova už krásně fungují. Každý, kdo má chuť, si sem může přijít něco pěkného vyrobit, zazpívat si s dětmi, pohrát si anebo jen tak posedět a popovídat si. Smyslem těchto volnočasových činností je za podpory pracovníků inspirovat rodiny, jak mohou plnohodnotně trávit společný čas,“ pochvaluje si rozjezd aktivit Danuše Kulhánková.

Diakonie Jablonec nad Nisou, středisko Frýdlant

Své síly a praktickou pomoc potřebným věnují v Libereckém kraji hned ve čtyřech sociálních službách, z nichž jednu z nich zajišťuje nově vznikající středisko ve Frýdlantu. Spotřebiče Electrolux zde budou sloužit jako vybavení do zázemí pro setkávání rodin s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí, kde je ohrožený vývoj dětí. Díky podporování aktivit, jako je například společné pečení, jim tak umožní zdravé, prospěšné a poučné trávení volného času. Darovali jsme:

 • Mikrovlnnou troubu,
 • vysavač,
 • rychlovarnou konvici.

„Děti žijící v sociálně znevýhodněných podmínkách se nejčastěji potýkají s problémy v komunikaci mezi školou a rodinami, nedostatečnou podporou a motivací ke studiu. Nízkou počítačovou gramotnost řešíme nejen u dětí, ale i u jejich rodičů,“ dodávají pracovníci služby ve Frýdlantu.

Diakonie Západní Čechy, krizový byt Plzeň

V krizovém bytě v Plzni, na pomoc těm, kteří se ocitli v akutní bytové nouzi, je už téměř vše připraveno. I když se kvalita služby a spokojenost či štěstí klientů nedá změřit, lidem v nesnázích a těžkých životních situacích udělají nové spotřebiče Electrolux největší radost a pomohou jim navodit pocit fungujícího zázemí alespoň takto. Darovali jsme:

 • Pračku,
 • rychlovarnou konvici,
 • mikrovlnnou troubu,
 • vysavač,
 • žehličku,
 • topinkovač,
 • tyčový mixér.

„U nás v Diakonii víme, že kvalitu služby nelze změřit tabulkou nebo grafem, ale úsměvem klienta i pracovníka. Spokojený klient je pro nás základem kvalitní služby a těší nás, když dostáváme pozitivní zpětnou vazbu. Štěstí Diakonie Západ lze tedy spatřovat v tom, že nás práce baví, klienti i zaměstnanci jsou spokojení a máme naději, že na světě je díky tomu o něco lépe,“ konstatuje Michal, vedoucí pobytových služeb.

Poslední výzva 2022 – Krabice od bot a dopisy osamělým!

Protože se blíží nejdůležitější svátky v roce, naše poslední letošní výzva směřovala k těm, kteří nemají to štěstí trávit Vánoce v rodinném kruhu. Stejně jako v loňském roce jsme se v rámci našich CSR aktivit pustili do psaní dopisů osamělým seniorům a zapojili jsme se do jedinečné sbírky Krabice od bot, kterou každoročně organizuje Diakonie ČCE. Věříme, že i drobný dárek či zdánlivá maličkost, kterou najdou v krabici od bot, může těmto lidem udělat obrovskou radost a přispět k jejich lepšímu životnímu pocitu, že i ve složité a nelehké životní situaci nejsou sami a zaslouží si být obdarováni.

Darovali jsme:

 • Více než 50 krabic dětem a seniorům,
 • dopisy osamělým seniorům,
 • finanční částku 50 000 Kč na pomoc ohroženým dětem.

Říjnová výzva – pomáháme pohybem!

Na podzim jsme se do pomoci vrhli vlastním pohybem! Počítala se každá minuta jakékoli sportovní aktivity, ať už venku nebo uvnitř. Během října jsme dokázali s přehledem překonat stanovené úrovně a společnými silami jsme dosáhli cíle 91 451 minut, díky kterým můžeme věnovat navíc další spotřebiče pro Chráněné dílny Diakonie v Litoměřicích. Darovali jsme:

 • 5x odsavač par,

 • 3x varnou desku.

Květnová výzva – Ukliďme Česko

Díky naší letošní spolupráci s portálem pro životní prostředí Enviweb.cz jsme se zapojili do prospěšného projektu Ukliďme Česko a uspořádali jsme vlastní firemní úklid. Povedlo se sesbírat více než 150 kg odpadu, a díky tomu pomůže další spotřebič ulehčit život klientům Diakonie ČCE. Darujeme:

 • tyčový vysavač Pure Q9.

První výzva 2022 – Krabice od srdce pro děti z Ukrajiny

Sbírka Krabice od bot organizující dárky pro potřebné děti, kterou jsme podpořili v loňském předvánočním čase, aktuálně vyhlásila mimořádnou sbírku na pomoc dětem přicházejícím z Ukrajiny. Společně s kolegy jsme připravili krabice s cílem pomoci ukrajinským dětem zpříjemnit jejich první kontakt s naší republikou a věnovat jim vedle potřebných věcí i něco pro radost. Darovali jsme:

 • Balíčky s hračkami pro děti různého věku,
 • balíčky s jednorázovým vybavením.

„Krabice od srdce pro ukrajinské děti, které jsme v Electroluxu připravili v rámci první letošní CSR výzvy, putují do asistenčních center a do ubytoven pro uprchlíky po celé České republice. Soucítíme se všemi dětmi a rodinami, které čelí této nelehké životní situaci a pevně věříme, že bude zase brzy lépe,“ dodává Petra Kuníková, marketingová manažerka společnosti Electrolux.

Humanitární pomoc pro uprchlické centrum v Užhorodu na Ukrajině

Naše spolupráce s Diakonií pokračuje i v letošním roce, kdy všichni prožíváme vlnu solidarity s nelehkou situací na Ukrajině. Rozhodli jsme se proto pomoci uprchlickému centru v západní části Ukrajiny v Užhorodu, které poskytuje azyl lidem, kteří se ze dne na den ocitli v tíživé životní situaci a byli nuceni opustit svoje domovy. Společně s finančním darem jsme na místo poslali i řadu potřebných domácích spotřebičů. Darovali jsme:

 • Mikrovlnné trouby,
 • rychlovarné konvice,
 • kombinované chladničky,
 • vrchem plněné pračky.

„Pomoc z humanitární zásilky, kterou jsme vypravili na Ukrajinu se již dostává k potřebným. Těší nás, že všechny darované věci putují k lidem jak přímo v komunitním centru a ve školách, tak i přes farní sbory s dalším potřebným ve městě,“ sděluje Zdeňka Sobotová, vedoucí oddělení péče o dárce Diakonie CČE.

Diakonie Litoměřice, Chráněné bydlení pro dospělé s mentálním postižením

V listopadu Diakonie v Litoměřicích otevřela nové chráněné bydlení pro 12 dospělých klientů s mentálním postižením, které jsme pomohli vybavit spotřebiči Electrolux. Nové komunitní byty s větší mírou asistence a garsonky nabídnou klientům možnost osamostatnit se a mít tak příležitost žít v páru nebo s vrstevníky. Jejich rodiče, kteří už jsou mnohdy v seniorském věku, potřebují úlevu po mnohaleté péči a nyní už se nemusí bát, kdo se o jejich děti jednou postará. Darovali jsme:

 • 5x sklokeramickou desku,
 • 5x odsavač par,
 • 2x tyčový vysavač,
 • 4x varnou konvici,
 • 2x mikrovlnnou troubu,
 • 3x plynovou desku.

„V přilehlém parku se chystáme chovat slepice a nejvíc se těšíme, až si budeme společně vařit v nově vybavených kuchyních“, shodují se klienti nového chráněného bydlení.

Diakonie Most, Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v tísni

V azylovém domě pomáhají ženám a matkám s dětmi překlenout těžkou životní situaci spojenou s jejich ztrátou bydlení a často také, aby našly novou životní sílu dostat se z ohrožení nějakou formou násilí. Snaží se jim zde vytvořit bezpečné zázemí a ochranu, aby byly schopné se postarat o děti i o domácnost a měly možnost si hledat zaměstnání. Nacházejí zde velkou podporu na cestě k jejich nezávislosti, samostatnosti a zodpovědnosti. Darovali jsme:

 • Napařovací žehličku.

„Maminky zde mají z napařovací žehličky velkou radost. Nyní mají jistotu, že se o prádlo pro své nejmenší dokáží dobře postarat a žehlení s novou žehličkou si opravdu pochvalují, " zmiňují se sociální pracovnice azylového domu v Mostě.

Diakonie Praha Stodůlky, Domov pro dospělé s těžší formou poruchy autistického spektra

Lidé s těžší formou autismu vyžadují velkou podporu okolí, téměř neustálý dohled a asistenci. Právě pro ně nyní vzniká nový domov jako dostavba stávající budovy v Praze ve Stodůlkách, jejíž předpokládané otevření proběhne začátkem roku 2023, kdy zde najde stabilní domov devět dospělých klientů, kteří budou potřebovat intenzivní péči. Velmi nás těší, že úsporné spotřebiče Electrolux přispějí k dotvoření rodinné atmosféry jejich nového domova. Darovali jsme:

 • Vestavnou myčku,
 • pračku,
 • sušičku,
 • kombinovanou chladničku,
 • indukční varnou desku,
 • odsavač par,
 • rychlovarnou konvici,
 • vestavnou mikrovlnnou troubu,
 • ruční mixér,
 • digitální váhu,
 • překapávací kávovar,
 • vestavnou troubu.

„Každodenní život se může v mnoha ohledech zdát těžký, proto nás v Electroluxu nesmírně těší, že můžeme pomoci vašemu domovu darováním našich spotřebičů, které mají tu moc zpříjemnit život a vytvořit to pravé domácí prostředí pro ty, kteří to nejvíce potřebují,“ dodává Petra Kuníková, marketingová manažerka společnosti Electrolux.

Diakonie Písek, Domov pro seniory

Senioři, o které se stará Diakonie Písek, si letos konečně užívají radostí, které jim pandemie covidu znemožnila. Jezdí na výlety, slaví narozeniny, vaří, potkávají se s dětmi ze škol a dobrovolníky. Pánové na dvou pokojích sdílí společnou chladničku, která nedávno přestala sloužit. Electrolux spotřebiče naštěstí pomohly situaci vyřešit, protože léto bez chlazeného piva by nebylo ono. Darovali jsme:

 • Mikrovlnnou troubu,
 • žehličku,
 • varnou konvici,
 • chladničku.

Paní ředitelka Marie Bácová děkuje: „Lidé ze společnosti Electrolux opět svou štědrostí přispěli k tomu, že se našim klientům žije dobře, také našim zaměstnancům zpříjemnili práci a opět napomohli ke zkvalitnění poskytování péče našim klientům.“

Diakonie Sobotín, Domov se zvláštním režimem a domov pro seniory

Sobotínská Diakonie nabízí domov seniorům a lidem s demencí na dohled od Jeseníků. V domě, kde je nyní domov pro seniory, působila Diakonie už v roce 1925. Letos přibude celé nově opravené patro, které je potřeba kompletně vybavit. V provozu velkého domova pro více než stovku klientů jsou kvalitní spotřebiče Electrolux opravdu nezbytnými pomocníky. Darovali jsme:

 • Mikrovlnnou troubu,
 • pračku,
 • myčku,
 • chladničku.

Pan Vladimír si pochvaluje praktickou mikrovlnku, kterou ve vlastní domácnosti nikdy neměl, pan Jiří zase sám nikdy nepoužíval pračku a nyní se ji s nadšením hned naučil ovládat: „Na tuhle pračku nepotřebujete žádné magické schopnosti, stačilo si jen jednou přečíst návod." 

Paní Anna díky nové chladničce ráda překvapuje své přítelkyně dobrými svačinkami a paní Olga jako vyučená kuchařka zastává názor, že v kuchyni musí být za všech okolností pořádek: „Novou myčku si nemůžu vynachválit, na lince se nekupí hrnečky a nádobí je krásně čisté." 

Diakonie Ostrava, Azylový dům Debora pro ženy a matky s dětmi

V azylovém domě Debora Diakonie v Ostravě nachází pomoc a útočiště ženy a maminky s dětmi z celého Moravskoslezského kraje, které kvůli domácímu násilí nebo finančním potížím přišly o střechu nad hlavou. V domově je pro 15 lidí jedna kuchyňka, ve které rády společně vaří a ohřívají příkrmy pro miminka. Nové spotřebiče Electrolux jim udělaly velkou radost. Darovali jsme:

 • Mikrovlnnou troubu,
 • rychlovarnou konvici,
 • čističku vzduchu,
 • chladničku.

Slečna Adriana má největší radost z mikrovlnné trouby a varné konvice: „Ráda a docela často ohřívám jídlo pro své čtyři sourozence, takže novou troubu využívám opravdu s nadšením. A díky nové konvici si s maminkou připravujeme skvělou kávu a čaj každý den."

Paní Lucie zase oceňuje čističku vzduchu: „Já i moje děti trpíme alergií na prach. Jsem tedy nesmírně ráda, že nová čistička dokáže pročistit vzduch v interiérech a nám se tu pak zdravěji dýchá. Je to pro nás velká úleva."

Listopadová výzva

Poslední výzva roku 2021 se nesla už v duchu předvánočního času, kdy si uvědomujeme, jaké je to štěstí trávit Vánoce v klidu a pohodě, v rodinném kruhu se svými nejbližšími. O to více jsme s dojetím nadchli pro pomoc těm, kteří takové štěstí v životě nemají a kteří naši pomoc nejvíce potřebují. Zapojili jsme se do úspěšného projektu „Krabice od bot“, kde jsme pomáhali s balením a přípravou dárků přímo na distribučním centru v Praze. I my osobně jsme připravili 59 krabic plných dárků, které zamíří ke konkrétním dětem:

 • Děti z rodin v nouzi,
 • Děti z azylových domů pro matky s dětmi,
 • Děti z dětských domovů.

Diakonie ČCE

Naše pomoc ale směřuje i k osamělým seniorům, kterým Diakonie ČCE pomáhá žít důstojnější a radostnější život. My jsme pro seniory připravili osobní dopisy, které pomohou rozehřát a potěšit jejich srdce, aby věděli, že o Vánocích nejsou tak úplně sami. Mnohým z nich dopisy předčítají pracovníci domovů. My v Electroluxu věříme, že i tato drobná radost pomůže vykouzlit úsměv na jejich tvářích. Dopisy míří rozehřát nejedno srdce:

 • Domovy důchodců Diakonie ČCE

Říjnová výzva

ŘÍJNOVÁ VÝZVA

Diakonie Ostrava Hrabůvka, Mateřská škola, ZŠ speciální a praktická

Tentokrát jsme naši pomoc zaměřili na speciální školu, která pečuje o děti s vícenásobným postižením. Vzdělávání zde propojují s potřebnými terapiemi, které takto těžce postižené děti potřebují ke svému životu. Darovali jsme:

 • 3x sáčkový vysavač

„Za krásné dárky moc děkujeme a těšíme se s dětmi, že si s nimi užijeme příjemný a radostný adventní čas“, děkuje Mgr. Ivana Sobková, zástupce ředitele a speciální pedagog.

Kávovar pro Davida

Květnová výzva byla ovšem natolik strhující, že Electrolux tým mnohonásobně překročil stanovený cíl a nasbíral neuvěřitelných

11 646,87 km!

Mohli jsme tak navíc splnit osobní přání Davida z Diakonie Praha 4, který od nás dostal pákový kávovar. Předání se uskutečnilo jako překvapení na zahradní slavnosti, kterou Diakonie v červnu pořádala. David byl z dárku nadšený. A my máme radost, že si teď může každý den vychutnat o stupeň lepší šálek své oblíbené kávy.

Květnová výzva

Květen byl ve znamení pohybu. Každý z týmu Electrolux mohl vybranou volnočasovou aktivitou, ať už chůzí, během, či jízdou na kole, sbírat kilometry k dosažení společného cíle a tím vybojovat další spotřebiče pro organizace Diakonie ČCE. Povedlo se, a proto jsme mohli darovat navíc:

 • Domovu pro seniory Myslibořice tyčový vysavač Well Q8,
 • azylovému domu pro ženy a matky s dětmi Debora myčku nádobí.

Komu pomáháme

V roce 2021 věnujeme vybraným organizacím více než 100 malých či velkých domácích spotřebičů, které ulehčí každodenní život nejen klientům, ale i pečovatelům. Zaměříme se na:

 • Domovy pro seniory,
 • chráněná bydlení, domovy a stacionáře pro lidi se zdravotním postižením,
 • azylové domy pro matky s dětmi bez domova – samoživitelé,
 • dětské domovy.

Do charitativního projektu se zapojí i sami zaměstnanci společnosti Electrolux a splněním cílů v tzv. měsíčních výzvách mohou navýšit celkový počet věnovaných domácích spotřebičů.

Diakonie Praha Zvonek, Domov pro osoby se zdravotním postižením

Pražskému Domovu pro osoby se zdravotním postižením předal Electrolux tým prvních 7 domácích spotřebičů. Osobní setkání bylo velmi příjemné, obyvatelé domova měli obrovskou radost, že se můžou po dlouhém období opět s někým setkat a popovídat si, navíc dostali spotřebiče, které jim ulehčí každodenní život. Darovali jsme:

 • Chladničku,
 • pračku,
 • sušičku,
 • 2x mikrovlnnou troubu,
 • sáčkový a bezsáčkový vysavač.

„Velkou radost máme ze všech spotřebičů, díky kterým se mohou naši klienti zapojit do běžných činností v Domově. Klienti nelenili a ihned si všechny nové pomocníky s elánem vyzkoušeli,“ děkuje paní ředitelka pražského domova Zvonek.

Diakonie Písek, Domov pro seniory

V Domově pro seniory v Diakonii Písek moc rádi slaví narozeniny. Nedávno uspořádali velkou oslavu pro paní Marii, která slavila 100 let. Upekli velký dort, aby mohli ochutnat všichni hosté i obyvatelé domova, nakoupili chlebíčky a další pochutiny. Jenže pro všechny ty dobroty byla jejich chladnička příliš malá! Na příští oslavu jsou už teď ale náležitě připraveni. Darovali jsme:

 • Chladničku s mrazákem,
 • čističku vzduchu,
 • tyčový mixér.

Z čističky vzduchu má radost paní Jana: „Dostala jsem na pokoj čističku vzduchu a jsem ohromená, co takový stroj umí! Úplně jsem si vzpomněla na naše dovolené v Tatrách a na průzračný horský vzduch."

Diakonie Betanie Náchod, Domov pro osoby se zdravotním postižením

Pro klienty i pracovníky Domova pro osoby s postižením Diakonie v Náchodě byl poslední koronavirový rok velmi těžký. Máme radost, že do nového začátku jdou s nadějí i s novým vybavením, které ulehčí práci obětavým pečovatelkám. Jedna pečovatelka za směnu nachodí i 16 kilometrů, a tak se pořádná svačina v nové chladničce a tichá a rychlá mikrovlnná trouba opravdu hodí. Darovali jsme:

 • Chladničku,
 • mikrovlnnou troubu,
 • pračku.

 „Vím, že ohřívat si kávu v mikrovlnce je považované za barbarství. Ale přiznám se, že některé naše směny jsou tak hektické, že to občas udělám. I když se mi klienti smějí. Ale samozřejmě, že nebudeme ohřívat jenom kávu! Konečně k nám zase smějí návštěvy a obyvatelům domova nosí různé domácí dobroty,“ prozrazuje s úsměvem pečovatelka Eva.

Diakonie Valašské Meziříčí, Domov se zvláštním režimem

Ledničky a rychlovarné konvice budou využívat klienti Domova se zvláštním režimem, kde se starají o osoby s Alzheimerovou nemocí. Čističku vzduchu pak využijí v Denním stacionáři Dobromysl, který byl v letošním roce rozšířen o novou společenskou místnost. Tam čistička doposud chyběla. Darovali jsme:

 • 2x rychlovarnou konvici,
 • 3x chladničku,
 • čističku vzduchu.

Z nové rychlovarné konvice a chladničky má radost paní Vlasta: „Je dobře, že už zase mohou do domova chodit návštěvy. Už se těším, až své dceři uvařím dobrou kávu.“ 

„Těšíme se, že nová čistička dodá čistý a zdravý vzduch a klienti stacionáře, kteří trpí astmatem a různými druhy alergií, se budou v nových prostorách cítit ještě lépe,“ děkuje srdečně za poskytnutý dar vedoucí stacionáře paní Dana Vajdová.

Diakonie Ostrava, Domovinka pro seniory, denní, týdenní stacionář a odlehčovací služba

Klienti služeb Domovinky pro seniory ostravské Diakonie ocenili hlavně spotřebiče, které jim ještě více zkvalitní prostředí, ve kterém žijí. Díky novým pomocníkům se totiž zbaví prachových částeček a alergenů a rázem budou dýchat čistý a svěží vzduch. Darovali jsme:

 • Sáčkový vysavač,
 • čističku vzduchu,
 • stolní mixér.

„Svým klientům ráda připravuji ovocné a zeleninové šťávy, které všem moc chutnají. S novým mixérem je to ale jiná paráda. Příprava je rychlejší a já zvládnu udělat radost více klientům,“ prozrazuje s úsměvem pečovatelka Domovinky.

Diakonie Most, Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v tísni

Obyvatelům azylového domu jsme darovali malé spotřebiče Electrolux, které udělaly radost jednotlivým rodinám a usnadní jim každodenní a mnohdy nelehký den. Díky novým pomocníkům jim jistě půjdou domácí práce a vaření hezky od ruky. Darovali jsme:

 • 2x topinkovač,
 • 2x tyčový mixér,
 • 5x rychlovarnou konvici,
 • 2x žehličku.

„Velmi děkuji za novou žehličku, díky které mohu svým dvěma slečnám zajistit řádně vyžehlené prádlo. Stejně tak velice užiji i toustovač, díky kterému připravuji svým dcerám voňavou a čerstvou snídani, která jim ulehčí ranní vstávání do školy,“ děkuje paní Ivana.

Diakonie Vlašim, Azylový dům pro matky s dětmi

V tomto azylovém domě naopak naše spotřebiče pomůžou těhotným ženám a rodinám v krizi, které nemají kam složit hlavu. Dvě nebo tři rodiny vždy sdílí společnou kuchyňku. Nové mikrovlnné trouby, rychlovarné konvice i sporáky směřují právě sem. Darovali jsme:

 • 2x elektrický sporák,
 • 6x mikrovlnnou troubu,
 • 6x rychlovarnou konvici,
 • 2x bezsáčkový vysavač.

„Až tady v azylovém domě jsem zjistila, jak dětem uvařit zdravé a výživné jídlo. U nás doma se jedly hlavně rohlíky se salámem a polévky z pytlíku. Díky potravinové bance máme každý týden jiné suroviny. Někdy to je kilo mrkve, někdy spousta tvarohu. Nové vybavení do kuchyně určitě zase posune moje kuchařské dobrodružství o kus dál,“ těší se Katka.

Diakonie SKP Praha, Azylový dům pro matky s dětmi

Klientky azylového domu v Praze mají k dispozici každá samostatný pokoj s vlastním sociálním zařízením a společnou kuchyň, proto měly z nových spotřebičů Electrolux velkou radost. Darovali jsme:

 • Volně stojící lednici s mrazákem,
 • rychlovarnou konvici,
 • tyčový mixér,
 • malý bezsáčkový vysavač.

Jsem nadšená z nového tyčového mixéru. Hned jsem ho potřebovala vyzkoušet, protože mi ulehčí práci s přípravou dětských příkrmů. Co nejdříve se pustím i do krémové polévky nebo vyzkouším nějakou dobrou omáčku,“ těší se paní Eva.

Nový vysavač Electrolux je tady opravdu k nezaplacení. Máme zde spoustu různých povrchů, takže je praktické, že se dá sací výkon regulovat. Využíváme i všechny nástavce, díky nim jde vysávání skoro samo,“ shodují se klientky Azylového domu.

Diakonie Brno, Chráněné bydlení Ovečka

Pro lidi s dlouhodobým duševním onemocněním, s úzkostnými či afektivními poruchami je často těžké žít běžným způsobem života. Proto nás obzvlášť těší, že jim pomůžeme vytvořit bezpečné domácí prostředí. Se spotřebiči Electrolux si tak budou moct nacvičovat tolik potřebnou soběstačnost. Darovali jsme:

 • 2x rychlovarnou konvici,
 • vrchem plněnou pračku.

Jsme opravdu vděční za nové pomocníky. Pavel má radost, že může obsluhovat uživatelsky přívětivou pračku Electrolux a já si teď díky nové rychlovarné konvici ráda povídám s Jirkou u kávy na terase,“ svěřuje se obyvatelka Iva.

Diakonie Brno, Chráněné bydlení Letovice

Klienti tohoto chráněného bydlení by v důsledku postižení nezvládli samostatné bydlení ve své vlastní domácnosti, a proto potřebují asistenční podporu. Takovou malou podporou jim budou i nové spotřebiče Electrolux. Zvládnou je běžně ovládat a každý den pro ně bude zase o něco veselejší. Darovali jsme:

 • 2x rychlovarnou konvici,
 • sáčkový vysavač.

Paní Věra se těší z nové rychlovarné konvice, kterou hned vyzkoušela: „Protože jsem milovnicí kávy, často ji vařím pro sebe i pro svého přítele. Rádi si kávu společně vychutnáváme třeba na zahradě pod pergolou.“

Doteď jsme si museli půjčovat vysavač z centrální domácnosti. Teď už nemusíme čekat, až ostatní uklidí. Nový vysavač Electrolux navíc vysaje náš koberec mnohem lépe a s menší námahou,“ chválí pan Radovan, který bydlí v samostatném bytě s přítelkyní.

Diakonie Brno, Chráněné bydlení pro seniory Nosislav

Klienti chráněného bydlení se zde snaží žít co nejvíce samostatně. Do jejich bydlení, které se přibližuje běžnému způsobu života, se určitě bude hodit nový spotřebič Electrolux, se kterým bude údržba takové domácnosti hračkou. Darovali jsme:

 • Akumulátorový vysavač Well Q8.

Jsem ráda, že se díky novému vysavači můžu zapojit do úklidu svého pokoje. Vysavač je lehký, jednoduchý na ovládání a nemusím se s ním ohýbat jako při zametání,“ libuje si paní Božena.

Diakonie Krabčice, Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem

Nové spotřebiče Electrolux tentokrát udělaly velkou radost klientům v Krabčicích. I když potřebují pomoc pečovatelů kvůli snížené soběstačnosti, s našimi spotřebiči se můžou zapojit do běžného dění v domově a také si dopřát pobyt v čistém a zdravém prostředí. Darovali jsme:

 • Rychlovarnou konvici,
 • tyčový mixér,
 • čističku vzduchu,
 • odvlhčovač.

Ráda připravuji klientům kávu, kterou si pak vychutnávají na terase při společném čtení. Nová rychlovarná konvice Electrolux nám udělala velkou radost a už si děláme chutě i na jahodový koktejl, který společně připravíme s novým tyčovým mixérem,“ těší se paní Jana, pečovatelka v Krabčicích.

Diakonie Střední Čechy, Domov se zvláštním režimem Opolany

Vyšší míru pomoci a podpory v základních úkonech péče o sebe sama potřebují i klienti tohoto domova. S praktickými a moderními pomocníky Electrolux budou tak mít pečovatelky více prostoru věnovat se těm nejpotřebnějším a neztrácet zbytečně čas s prádlem nebo se složitým ohříváním jídla. Darovali jsme:

 • 2x pračku,
 • 2x sušičku,
 • 2x mikrovlnnou troubu,
 • 2x rychlovarnou konvici.

Protože se nám předchozí pračka rozbila, musela jsem prát jen provizorně. Teď je to něco úplně jiného, prádlo je krásně vyprané, a dokonce usušené v sušičce! Díky tomu teď mám i více času na klienty a s krásnou nerezovou konvicí si rádi společně uvaříme čaj nebo kávu. K nezaplacení je také nová mikrovlnka, ve které se jídla snadno ohřívají,“ chválí paní Marie, sociální pracovnice v Opolanech.

Diakonie Západ, Stacionář Korálek pro osoby s postižením Soběkury

Radost z nových pomocníků Electrolux mají v denním stacionáři v Soběkurech nejen klienti, ale i místní zaměstnanci. Pomoc se jim hodí nejen při jinak pracném úklidu nebo při sušení prádla, ale také v kuchyni. Vlastnoručně připravené jídlo chutná prý vždy nejlépe. Darovali jsme:

 • Sušičku,
 • vysavač,
 • tyčový mixér.

V kuchyni nejradši míchám těsto na palačinky, se kterým pomáhám asistentce Janě. S novým tyčovým mixérem teď budou naše palačinky nadýchané jako obláčky,“ těší se klientka Lenka.

Diakonie Valašské Meziříčí, Chráněné bydlení Johannes

K opravdovému pocitu domova patří i domácí spotřebiče, které skutečně fungují, jak mají. V Chráněném bydlení Johannes mají velkou radost z nových pomocníků Electrolux. A není divu, když se jejich stará lednice nedala zavřít, špatně chladila a skoro nic se do ní nevešlo. Nové vybavení kuchyně si pochvalují všichni klienti. Darovali jsme:

 • 2x mikrovlnnou troubu,
 • 2x rychlovarnou konvici,
 • 2x sušičku prádla,
 • odvlhčovač,
 • 2x lednici s mrazákem,
 • sporák s troubou.

Když přijdu z práce, s novou mikrovlnnou troubou si ohřívám oběd úplně snadno. A pan Verner v ní už vyzkoušel uvařit své první jídlo – oblíbenou kaši,“ spokojeně říká pan Jarek.

Pan Vašek se těší, jak bude v zimě pouštět odvlhčovač. Pan Jarek zase moc rád pomáhá při vaření, takže ho teď od nového sporáku nejspíš nikdo nedostane. Jirka s Petrem si zase rádi vaří kávu a shodují se, že s novou konvicí to jde mnohem rychleji. A všichni jsou spokojení, že do nové lednice se vejde spousta jídla,“ usmívají se dvě kolegyně – paní Věra s Renatou.

Diakonie Ostrava Hrabůvka, Mateřská škola, ZŠ speciální a praktická

Tentokrát jsme naši pomoc zaměřili na speciální školu, která pečuje o děti s vícenásobným postižením. Vzdělávání zde propojují s potřebnými terapiemi, které takto těžce postižené děti potřebují ke svému životu. Darovali jsme:

 • 3x sáčkový vysavač.

Za krásné dárky moc děkujeme a těšíme se s dětmi, že si s nimi užijeme příjemný a radostný adventní čas“, děkuje Mgr. Ivana Sobková, zástupce ředitele a speciální pedagog.