Softwarová aktualizace přes USB

Softwarová aktualizace přes USB

Pokyny

Robot získává softwarové aktualizace automaticky skrze aplikaci v chytrém telefonu. Software lze také aktualizovat přes USB, kdy se řiďte těmito pokyny a stáhněte si nejnovější softwarový soubor z webové stránky.

 • Krok 1

  Ujistěte se, že je robot plně nabitý. (Baterie je bílá a nebliká.)

 • Krok 2

  Stáhněte si aktualizační soubor pro váš vysavač a uložte jej na svém počítači.

  Soubor pro Electrolux Pure i9

  Soubor pro Electrolux Pure i9.2

  Pro další informace o Open Source kódu souboru, prosím navštivte
  www.electrolux.com/rvc-supplementary (anglicky)

 • Krok 3

  Propojte robota kabelem micro USB k vašemu počítači. Počítač rozpozná robota jako USB paměťové zařízení. Na displeji robota se zobrazí „SUPG“. (Ujistěte se, že používáte USB kabel, který neslouží pouze k nabíjení ale také k přenosu dat.)

 • Krok 4

  Zkopírujte softwarový soubor z místa jeho stažení do paměťového zařízení (robotu).

 • Krok 5

  Odpojte USB kabel a aktualizace se automaticky spustí. Jakmile se aktualizace dokončí, robot se restartuje.

 • Krok 6

  Vložte robota zpět do nabíjecí stanice. Nyní můžete robota opět ovládat přes aplikaci. V případě, že jste museli provést nejprve aktualizaci, než jste robot nastavili, můžete nyní pokračovat v konfiguračním postupu v aplikaci na chytrém telefonu.