Ekologická recyklace spotřebičů

Elektrowin - recyklace

Zpětný odběr elektrozařízení

Od srpna roku 2005 začal v České republice fungovat zpětný odběr, oddělený sběr, následné zpracování a recyklace odpadních elektrozařízení.

Povinnost postarat se o druhou část životního cyklu elektrospotřebičů stanovuje výrobcům a dovozcům elektrických a elektronických zařízení zákon č. 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností. Většina výrobců a dovozců k tomuto účelu založila tzv. kolektivní systémy.

Pro plnění této povinnosti u velkých a malých domácích spotřebičů, nářadí a nástrojů, byla jako provozovatel kolektivního systému pro společné plnění zákonem daných povinností výrobci založena společnost ELEKTROWIN a.s.

Wintejner

Na sběrných dvorech se můžete setkat s velkoobjemovými kontejnery, tzv. WINTEJNERY

Sběrná síť

Sběrnou sít společnosti Elektrowin tvoří více než 14 000 míst zpětného odběru.

Kromě dvou tisíc sběrných míst v 1 500 městech a obcích, ji tvoří téměř 2 600 provozoven posledních prodejců, 3 400 obcí zapojených do mobilních svozů a více než 3 800 škol zapojených do projektu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět!

Díky programu Recyklujte s hasiči se místa rozšiřují i o sbory dobrovolných hasičů, resp. obce, kde tyto sbory působí a tím se přibližují i do míst, kde není k dispozici sběrný dvůr. Sběrná síť tak pokrývá přes 93 % obyvatel ČR.

Místa zpětného odběru lze najít na www.elektrowin.cz.

Recyklace kovy a plasty

Kovy a plasty získané recyklací

Recyklace

Elektrowin průměrně ročně zpracovává přes 60 000 tun vysloužilých elektrospotřebičů.

Z celkové hmotnosti vyřazených spotřebičů, které Elektrowin zpracovává u svých smluvních partnerů, se podařilo více než 86 % získaných materiálů vrátit do výroby nových výrobků – tedy zrecyklovat. Většinou se jednalo o kovy, v menší míře o plasty.

Pouze zhruba 1 % vytříděných materiálů bylo spáleno v zařízeních, která dokážou takto získané teplo přeměnit v energii a dodat ji do rozvodné sítě.

Recyklace lednice

Recyklace chladničky

Významná je také úspora surovin a elektrické energie

Z vysloužilých elektrozařízení se dá vytěžit velké množství užitečných materiálů, které se znovu upotřebí ve výrobě a které by bylo jinak nutné získat těžbou. Například z obyčejné pračky se dá opětovně využít 23 kilogramů železa, přes 20 kilogramů betonu a téměř 10 kilogramů plastu. Recyklací běžné chladničky zase získáme až 20 kg železa a 16 kg plastů. V závislosti na konkrétním typu elektrospotřebičů lze využít 60-90 % jejich hmotnosti.

Recyklací se ušetří také velké množství energie. Podle propočtů na základě modelu norských odborníků Elektrowin se ročním sběrem vysloužilých spotřebičů šetří více než 150 000 MWh elektřiny, což je průměrná roční spotřeba více než 18 860 obyvatel. Každoročně se uspoří také 14 656 milionů litrů ropy. Recyklace elektrozařízení navíc každoročně výrazně snižuje produkci oxidu uhličitého o 289 743 milionů kg, který je hlavní příčinou globálního oteplování a dalších klimatických změn.

Zpětný odběr odpadních elektrozařízení

Odpadní elektrozařízení nesmí být odstraňována spolu se směsným odpadem, ale musí být odkládána na místech k tomu určených, tj. ve sběrných dvorech nebo místech jejich zpětného odběru. S nákupem nového spotřebiče máte nárok na bezplatné vrácení starého spotřebiče. Pokud si necháváte zboží doručovat přepravcem, při volení způsobu přepravy zvolte i doplňkovou službu “Odvoz starého spotřebiče”. Při doručení nového spotřebiče Vám bude zdarma odvezen starý spotřebič systémem “kus za kus”. Pokud si nový spotřebič kupujete v prodejně, můžete starý spotřebič odevzdat přímo na prodejně ve chvíli nákupu nového.

V případě, že má prodejna vyhrazen prostor pro prodej elektrospotřebičů větší než 400 m2, můžete zde zdarma odložit malý elektrospotřebič s rozměrem do 50 cm, a to bez vázání na nákup nového.