Softwarová aktualizace přes USB

Pokyny

Robot získává softwarové aktualizace automaticky skrze aplikaci v chytrém telefonu. Software lze také aktualizovat přes USB, kdy se řiďte těmito pokyny a stáhněte si nejnovější softwarový soubor z webové stránky.

Step 1

Ujistěte se, že je robot plně nabitý. (Baterie je bílá a nebliká.)

Step 2

Stáhněte si softwarový soubor z odkazu na webové stránce a uložte jej na svém počítači.

Step 3

Propojte robota kabelem micro USB k vašemu počítači. Počítač rozpozná robota jako USB paměťové zařízení. Na displeji robota se zobrazí „SUPG“. (Ujistěte se, že používáte USB kabel, který neslouží pouze k nabíjení ale také k přenosu dat.)

Step 4

Zkopírujte softwarový soubor z místa jeho stažení do paměťového zařízení (robotu).

Step 5

Odpojte USB kabel a aktualizace se automaticky spustí. Jakmile se aktualizace dokončí, robot se restartuje.

Step 6

Vložte robota zpět do nabíjecí stanice. Nyní můžete robota opět ovládat přes aplikaci. V případě, že jste museli provést nejprve aktualizaci, než jste robot nastavili, můžete nyní pokračovat v konfiguračním postupu v aplikaci na chytrém telefonu.