DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ – Electrolux Pure F9

Společnost Electrolux žádá majitele tyčových vysavačů Electrolux Pure F9 se sériovými čísly uvedenými v PDF dokumentu níže, aby s okamžitou platností přestali spotřebič používat kvůli možnému bezpečnostnímu riziku.

U jednoho z komponentů by mohlo za určitých okolností dojít k přehřátí, které by ve vzácných případech mohlo vést až k samovznícení vysavače. Přehřátí je považováno za vážné riziko vzniku požáru.

Dosud nebylo hlášeno žádné zranění osob ani škoda na majetku. Bezpečnost našich zákazníků je však pro nás nejvyšší prioritou, a proto jsme se rozhodli ihned stáhnout z trhu všechny dotčené výrobky této řady.

Vyzýváme proto majitele modelů uvedených v PDF dokumentu, aby nám poslali své kontaktní údaje (e-mail, telefon) a informace o vysavači (model, sériové číslo, produktové číslo a sken účtenky za nákup vysavače) na adresu sarka.hraska@electrolux.com a my se Vám ozveme zpět, abychom se domluvili na vrácení výrobku a kompenzaci.

Stažení se týká následujících tyčových vysavačů vyrobených v letech 2020 a 2021:

pdf-icon-elux-blue.png

Do e-mailu nám prosím uveďte následující údaje:

• Číslo modelu
• Produktové číslo (PNC)
• Sériové číslo

Číslo produktu (PNC) a sériové číslo (SN) najdete na štítku umístěném za nádobou na prach – viz obrázek.

pure_f9_3.png148x472_elux_vacuum.png

Pokud vlastníte výrobek s některým z výše uvedených sériových čísel u daných produktových čísel, vysavač již v žádném případě nepoužívejte ani nevkládejte do nabíjecí stanice a stanici odpojte od elektrického proudu.

Upozornění: Vysavačů s jinými sériovými čísly z řady Electrolux Pure F9 se stažení netýká. Ostatní výrobky Electrolux včetně jiných modelů vysavačů nejsou tímto rizikem dotčeny.

Za případné nepříjemnosti se upřímně omlouváme.